Avramopulos: Migranti pomogli EU da ojača

19 Dec 2014

Legalni migranti su u EU postali značajan faktor evropskih društava i tržišta rada

Komesar EU za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopulos izjavio je da su migranti pomogli EU da privredno, kulturno i društveno oja?a.

“Na Me?unarodni dan migranata, podse?amo se da migranti ?ine zna?ajan deo našeg svakodnevnog života. Migranti su nam pomogli da privredno, kulturno i društveno oja?amo”, izjavio je komesar EU za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopulos, povodom 18. decembra, Me?unarodnog dana migranata.

Avramopulos isti?e kako su legalni migranti u EU postali zna?ajan faktor evropskih društava i tržišta rada i kako u uslovima ekonomske krize i visoke nezaposlenosti mora da se prona?e pravi pristup problemu migranata da bi se ostvarila korist od pozitivnog uticaju migracija.

“Naš najve?i izazov je porast ksenofobije. Podsticane od strane populista širom Evrope, pogrešne predstave izazvane ksenofobi?nom retorikom prete osnovnim vrednostima naših društava”, isti?e Avramopulos.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!