Autonomni ženski centar: Sprečiti odlaganje usvajanja Zakona o rodnoj ravnopravnosti

29 Aug 2017

"Da li se radi o želji da se uspostavi kontrola nad pravima žena"

Autonomni ženski centar (AŽC) zatražio je danas u otvorenom pismu premijerki Ani Brnabi? da spre?i dodatno odlaganje usvajanja Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji ve? znatno kasni.

“Iznenadila nas je informacija da ministar rada i socijalne politike Zoran ?or?evi? predlaže formiranje nove radne grupe i izradu tre?e verzije nacrta Zakona, pogotovo s obzirom na to da su predstavnici tog ministarstva bili uklju?eni u izradu trenutnog nacrta Zakona”, naveo je AŽC.

Kako ocenjuju, izrada novog nacrta zahtevala bi dodatna izdvajanja iz budžeta Srbije i neminovno bi odložila njegovo usvajanje.

AŽC podse?a da je potpredsednica Vlade Zorana Mihajlovi? nedavno izjavila da je “pripremljen Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji ?e uskoro biti usvojen” i oko kog je postignut “širok društveni konsenzus”.

Me?utim, prema njenim re?ima, još nema pozitivnog mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja i Ministarstva odbrane.

“Izgleda da nacrt Zakona ne?e ni dobiti o?ekivano ‘pozitivno mišljenje’, a naše pitanje je zašto. Da li se ovde radi o (muškoj) dominaciji i želji da se uspostavi kontrola nad pravima žena, koja duboko poga?a tradicionalno srpsko društvo”, piše AŽC.

Zbog toga zahtevaju reakciju premijerke, navode?i da Akcioni plan za Poglavlje 23 predvi?a usvajanje novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti u prvoj polovini 2016. i uskla?ivanja sa sa Konvencijom Saveta Evrope o spre?avanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

AŽC pita zbog ?ega se sa usvajanjem zakona i strategija u ovoj oblasti toliko kasni.

“Možda sadašnji nacrt Zakona nije najbolji, ali izražavamo sumnju da ?e naredni biti bolji, stoga tražimo da se što pre na?e u skupštinskoj proceduri”, poru?uje AŽC.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!