Autonomni ženski centar: Ministarstvo smanjuje prava dece na zaštitu

15 jan 2016

Država namerava da ukine pravo na obavezno imenovanje punomoćnika - advokata za decu žrtve krivičnih dela

Autonomni ženski centar upozorio je danas da Ministarstvo pravde smanjuje dostignuta prava na zaštitu dece žrtava krivičnih dela i ukine pravo na obavezno imenovanje punomoćnika – advokata za takvu decu.

Autonomni ženski centar je poručio da je veoma razočaran što je Ministarstvo pravde izradilo nacrt novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku u kome je smanjen nivo dostignutih prava dece na zaštitu.

„Predloženim nacrtom se smanjuje spisak krivičnih dela u kojima će postupati sudije, tužioci i policijski službenici koji imaju posebnu edukaciju za postupanje u slučajevima u kojima su deca žrtve, što će dovesti do toga da jedan broj sudskih postupaka u kojima su deca žrtve vode profesionalci koji nemaju posebna znanja iz oblasti prava deteta i zaštite maloletnih lica kao žrtava krivičnih dela“, piše u saopštenju.

Nacrtom zakona, dodaje se, ukida se i dosadašnja obaveza države da detetu, žrtvi krivičnog dela, obavezno postavi punomoćnika iz reda advokata koji će ga zastupati u postupku, ostavljajući tužilaštvima i sudovima da u skladu sa svojom procenom odluče da li će detetu žrtvi dati to pravo ili ne.

Autonomni ženski centar je naveo da je očekivao da će odredbe postojećeg zakona o zaštiti dece, koje na žalost sudovi i tužilaštva do sada nisu poštovali, biti pooštrene, da će biti obezbeđena dodatna prava maloletnika kao oštećenih, i uvedene sankcije za nepoštovanje tih odredbi.

„Međutim, Radna grupa Ministarstva pravde je odlučila da ‘olakša’ sudovima i tužilaštvima koji nisu svoj posao radili kako treba, i nacrtom zakona ih je oslobodila dodatne obaveze da brinu o zaštiti interesa maloletnog oštećenog i oslobodila ih je novčanog troška koji su imali za angažovanje punomoćnika po službenoj dužnosti“,ističe se u saopštenju Autonomnog ženskog centra.

Ta organizacija je podsetila i da je u postupku pridruživanja Evropskoj Uniji Srbija dužna da uskladi zakonodavstvo sa pravnim tekovima Evropske Unije među kojima je
najznačajnija Direktiva o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava krivičnih dela.

U saopštenju se poručuje i da je neprihvatljivo da je rad Radne grupe Ministarsva pravde bio podržan u okviru IPA projekta kojim rukovodi UNICEF, kao deo usvojenog Akcionog plana za Poglavlje 23.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!