Autonomija i NDNV pozivaju građane da im pomognu da plate sudsku kaznu

28 May 2017

“Danas je napadnuta Autonomija. Sutra će to biti svaki pojedinac koji se usudi da razmišlja svojom glavom"

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) i redakcija informativnog sajta Autonomija pozvali su danas gra?ane u Vojvodini, Srbiji i inostranstvu da pomognu donacijama kako bi taj medij civilnog društva mogao da plati sudsku kaznu od 400.000 dinara, jer mu u suprotnom preti opasnost od gašenja.

“Vaša i naša Autonomija je sada ve? pod žestokom baražnom vatrom režima u Srbiji i prinu?eni smo da od svih vas, naših ?italaca u Vojvodini, Srbiji i u inostranstvu, zatražimo i finansijsku pomo?, jer ?emo – sada je to više nego o?igledno – jedino na taj na?in opstati”, navodi se u apelu koji je objavljen na internetskim stranicama Autonomije i NDNV-a.

Autonomija i NDNV su naveli da su “skandaloznom i više nego o?igledno politi?ki motivisanom” presudom Apelacionog suda u Beogradu, osu?eni da plate nešto manje od 400.000 dinara po jednoj “besmislenoj” privatnoj tužbi.

Viši sud u Beogradu prethodno je odbacio tu privatnu tužbu, ali je Apelacioni sud preina?io presudu Višeg suda. Takvu presudu osudilo je nekoliko novinarskih i medijskih udruženja u Srbiji, kao i regionalna Novinarska mreža, a NDNV je najavio ustavnu žalbu na presudu, kao i mogu?nost obra?anja Evropskom sudu za ljudska prava.

“Pored pretnji smr?u koje neprestano dobijamo i koje su orkestrirane sa izjavama pojedinih visokih funkcionera režima, pored ?injenice da niti jedna od pretnji – doslovno nikada – nije procesuirana, pored neprestanih tabloidnih laži i uvreda zahvaljuju?i kojima su naši urednici i novinari dobili ‘status’ državnih neprijatelja, pored mnogobrojnih drugih problema sa kojima se svakodnevno susre?emo u radu i životu, sada je stigla i politi?ki motivisana presuda”, piše u apelu.

Dodaje se da je Autonomija, kojoj je izdava? NDNV, medij civilnog sektora i finansira se isklju?ivo putem namenskih projekata sa namenskim troškovima, te samim tim nema sredstava da plati “drakonsku kaznu”, a rok za to je 30. maj.

Na sajtu Autonomije i NDNV-a navode se i podaci za uplate u dinarima i u stranim valutama.

“Danas je napadnuta Autonomija. Sutra ?e to biti svaki pojedinac koji se usudi da razmišlja svojom glavom. Jedan od na?ina da se borimo protiv uzurpatora jeste da se držimo zajedno”, navodi se u apelu i dodaje da ?e Autonomija nastaviti da kriti?ki i profesionalno izveštava o devijacijama u društvu, koje su posledica “pogubne nacionalisti?ko-koruptivne politike” koja se vodi na ovim prostorima poslednjih nekoliko decenija.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!