Autobuska linija od Subotice do segedinskog aerodroma

28 Sep 2008

Na sastanku predstavnika suboti?ke lokalne samouprave i ma?arskog grada Segedina dogovoreno je da se redovna autobu…

Na sastanku predstavnika suboti?ke lokalne samouprave i ma?arskog grada Segedina dogovoreno je da se redovna autobuska linija izme?u Subotice i Segedina proširi prevozom putnika do segedinskog aerodroma. Tema ovog skupa, naime, bio je IPA konkurs Evropske unije, koji je namenjen podršci projekata koji prekora?uju državne granice i za koji segedinski aerodrom aplicira sa ambicijom da pove?a promet putnika, pa su zbog blizine dva grada gosti iz Segedina predložili Suboti?anima da kao partneri u?estvuju u projektu, budu?i da bi prema njihovoj oceni i gra?ani sa severa Ba?ke u ve?oj meri mogli da koriste usluge vazdušnog taksi prevoza.
Na sastanku, me?utim, nije bilo re?i o tome da i aerodrom iz Bikova u blizini Subotice ima sli?an projekat, koji za cilj ima dobijanje dozvole za me?unarodni saobra?aj.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!