ATP Vojvodina može da krene sa naplatom

25 Feb 2013

Novosađani oštećeni za 13 miliona evra. Infrastrukturni projekti ugroženi

Poverioci ATP Vojvodine od danas mogu da naplate 14 miliona dinara od Grada.

Za danas je zakazan sastanak Odbora poverilaca ATP Vojvodine na kojem ?e se odlu?iti o daljoj proceduri u vezi sa izvršenjem sudske presude i naplatom potraživanja od Novog Sada.

Gradona?elnik Novog Sada, Miloš Vu?evi? je rekao da grad ne?e dobrovoljno platiti odštetu, ve? se uzda u odluku Vrhovnog kasacionog suda u postupku revizije koju je Novi Sad tražio nakon izgubljene parnice protiv ATP Vojvodine. Vu?evi? je rekao da ?e, ukoliko do?e do naplate, odmah biti ura?en rebalans budžeta.

Vu?evi? je izjavio i da grad ne?e poništiti ugovor izme?u ATP Vojvodine i Grada koji su 2006. godine potpisali tadašnja gradona?elnica Novog Sada Maja Gojkovi? i tadašnji vlasnik ATP Vojvodine, Ilija Devi?. On je dodao da su došli do saznanja da neka dokumenta ovog preduze?a nisu baš ?ista.

Ukoliko ATP Vojvodina naplati odštetu, pojedini infrastrukturni projekti koji su planirani za ovu godinu u Novom Sadu, najverovatnije ne?e biti realizovani. Direktor Zavoda za izgradnju grada Goran Višnji? rekao je da ?e stru?njaci u ovom preduze?u, u saradnji sa gradskim vlastima, odrediti koje investicije su prioritet. Prema njegovim re?ima, odusta?e se od projekata koji se “najmanje odražavaju na kvalitet života Novosa?ana”.

(Radio 021)

Podelite ovu stranicu!