Atomska energija u službi zdravlja

27 Sep 2008

U

U Sremskoj Kamneici pušten u rad najsavremeniji aparat za le?enje karcinoma
Na Institutu za onkologiju Klinike za radioterapiju u Sremskoj Kamenici ju?e je puštena u rad nova najsavremenija aparatura za brahiterapiju – unutrašnje zra?enje i onkološko le?enje malignih tumora. – Projekat izgradnje Kabineta za brahiterapiju vredan je više od milion dolara, a kompletna savremena visokosofisticirana brahiterapijska oprema, donacijom Me?unarodne atomske agencije od 600.000 dolara, predstavlja najve?i iznos koji je ova svetska organizacija dodelila nekoj zdravstvenoj ustanovi – rekao je direktor Institura za onkologiju dr Dušan Jovanovi?, i naveo da ?e se uz pomo? ove aparature osigurati najmodernije le?enje oboljenja kod pacijenata s karcinomom.

– Ovom, sada najmodernijom visokosofisticiranom tehnologijom, radioaktivni izotopi uvode se u sam tumor. Uvo?enjem ove aparature obnovili smo aparate stare nekoliko desetina godina. Ona ?e omogu?iti uvo?enje savremenih brahiterapijskih procedura u le?enju ginekoloških tumora, tumora plu?a, prostate, dojke, jednjaka i debelog creva – rekao je upravnik Klinike za radioterapiju dr Marko Erak, i dodao da je za potencijalne pacijente najvažnije to što ?e se smanjiti liste ?ekanja na zra?enje.

– Pacijenti koji u našem Institutu ?ekaju na postelju za terapiju zra?enjem na red do?u za ?etiri meseca, ali za ambulantno le?enje trenutno nema gužvi, jer se na tri aparata za zra?enje malignih tumora svakodnevno tokom tri smene “obradi” oko 350 pacijaneta – kaže dr Erak.
?estitaju?i na ovom velikom dostignu?u u ime Me?unarodne atomske agencije i svih zemalja ?lanica, direktor specijalnih programa DŽon Keli naveo je da je danas u?injen džinovski korak.

– Od danas ?ete mo?i više nego ikada ranije da iskažete sve vaše veštine u spasavanju života i u le?enju i da poboljšate kvalitet života ve?ine onih koji budu ušli na vrata vašeg instituta – rekao je Keli, i istakao da je jedna od osnovnih funkcija Me?unarodne atomske agencije (IAEA), koja je 2005. godine dobila i Nobelovu nagradu za mir, da ohrabri i pomogne prakti?nu primenu atomske energije u mirnodopske svrhe.

Puštanju u rad nove aparature za brahiterapiju na Klinici za radioterapiju Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici prisustvovali su i pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Atila ?engeri, pomo?nik republi?kog ministra za nauku i tehnološki razvoj Miroslav Veskovi? i ?lanica novosadskog Gradskog ve?a zadužena za zdravstvo dr Aleksandra Novakov-Miki?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!