Atina: Zabranjena prodaja vodovoda

26 May 2014

Savet smatra da se eventualnom prodajom vodovoda može ugroziti pružanje usluga od javnog značaja

Državni savet Gr?ke ocenio je da je neustavan plan za privatizaciju preduze?a Atinski vodovod, rekao je jedan izvor iz suda. Savet smatra da se eventualnom prodajom vodovoda može ugroziti pružanje usluga od javnog zna?aja.

U odluci donetoj prošle sedmice, najviši upravni sud Gr?ke, zadužen i za ustavna pitanja, naveo je da “pretvaranje javnog preduze?a u privatno, ?iji je cilj profit, stvara neizvesnost o kontinuitetu ponude pristupa?ne i kvalitetne javne usluge”.

Gr?ki fond za privatizaciju TAIPED, koji je suvlasnik 61,33 odsto preduze?a EYDAP – Atinskog vodovoda i kanalizacije, planirao je da proda 34,033 odsto privatnim investitorima, u skladu sa obavezama koje je gr?ka država preuzela prema me?unarodnim kreditorima.

Da bi izbegla ste?aj, Vlada Gr?ke je u zamenu za dva programa kreditne pomo?i – 2010. i 2012. godine, obe?ala prodaju preduze?a, zemljišta i javnih zgrada.

U o?ekivanju odluke Državnog saveta, koji proverava planove vlade, gr?ka štampa je nedavno pisala da bi prodaja EYDAP-a mogala doneti manje novca nego što vlada o?ekuje, i da plan TAIDEP-a kasni.

Predložena prodaja privatnom sektoru vodovodnih preduze?a Atine i Soluna (EYATH) predmet je gra?anske tužbe i zahteva za organizovanje referenduma uz podršku lokalnih politi?ara, ali to ne priznaje vlada.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!