Ateisti najugroženija “religija”

02 Mar 2013

"U svijetu je sveprisutna opsežna diskriminacija koju vlade provode protiv ateista i humanista ", kažu u Uniji sindikata koja ima 120 ogranaka u 45 zemalja

Prema ateistima, humanistima i slobodno-misle?im ljudima u cijelom je svijetu raširena diskriminacija. Do te mjere da se njihovi stavovi smatraju zlo?inom. Medjunarodni eti?ki sindikat humanista navodi kako je ateizam bio zakonom zabranjen u velikom broju država u kojima su ljudi prisiljeni biti vjernici.

“U svijetu je sveprisutna opsežna diskriminacija koju vlade provode protiv ateista i humanista “, kažu u Uniji sindikata koja ima 120 ogranaka u 45 zemalja.

U Afganistanu, Iranu, Maldivima, Mauritaniji, Pakistanu, Saudijskoj Arabiji i Sudanu ateisti se, zbog svoje “religije” suo?avaju sa smrtnom kaznom, kaže se u izvještaju Sindikata koji je podnesen Vije?u za ljudska prava Ujedinjenih naroda.

U nekoliko drugih zemalja zakonskim se mjerama vrlo “u?inkovito kriminalizira ateizam, pa ?ak i sam izraz ili manifestacija ateisti?kih uvjerenja”, odnosno sistematski se diskriminiraju slobodno misle?i ljudi.

?ak tri države koje su ?lanice UN-ovog Vije?a za ljudska prava – Pakistan, Mauritanija i Maldivi – imaju zakone kojima se za blasfemiju protiv islama predvidja smrtna kazna. Po istoj legislativi optužba može biti podignuta i protiv ateista koji javno izlažu svoje ideje.

Sindikat je dokument predao UN-u nakon što su islamske zemlje tražile svjetsku zabranu klevetanja religije, posebno onoga što one nazivaju islamofobijom.

Turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutoglu rekao je pred Vije?em UN-a da raste trend islamofobije. “Mi osu?ujemo sve vrste poticanja na mržnju i vjersku diskriminaciju protiv muslimana, ali i ljudi drugih vjera,” kazao je on.

Visoki funkcioner Organizacije za islamsku saradnje (OIC) izjavio je kako ?e se njihova organizacija usredoto?iti na dobivanje ugovora o kriminalizaciji klevete u svim narednim pregovorima sa zapadnim zemljama.

U novembru  prošle godine lideri 21 zemlje, koje okuplja Arapska liga, objavili su pred Savjetom sigurnosti UN u New Yorku da njihova organizacija želi obavezuju?i me?unarodni okvir kako bi se osiguralo da “vjera i njeni simboli budu poštovani”.

XXI stolje?e i srednjovjekovni zakoni

Mnoge zemlje, uklju?uju?i Bangladeš, Bahrein, Egipat, Indoneziju, Kuvajt, Saudijsku Arabiju, Tunis i Tursku takodje su poja?ale progon “bogohulnog” izraza, te kritike religije u društvenim medijima kakvi su Facebook i Twitter.

Izvještaj pod nazivom “Sloboda misli”, obuhvatio je provjeru zakona koji tretiraju slobodu mišljenja u 60 zemalja svijeta. U tom se dokumentu  navode brojni pojedina?ni slu?ajevi gdje su ateisti precesuirani samo na temelju svojih uvjerenja.

Istraživanje je pokazalo da se u mnogim zemljama ateistima zakonski odri?e “pravo na postojanje, zahtjeva se ograni?avanje njihovih sloboda izražavanja stavova, opoziva im se pravo na državljanstvo, ograni?ava pravo na sklapanje braka, opstruira im se pristup javnom obrazovanju, onemogu?ava javno djelovanje ili zapo šljavanje u državnim službama”.

Izvještaj Medjunarodnog eti?kog sindikata humanista posebno naglašava trostruki porast hapšenja za “bogohuljenje na društvenim mrežama”.

U Indoneziji, Aleksandar Aan je osudjen na dvije i po godine zatvora za ateisti?ke postove na Facebook-u.

U Tunisu je dvoje mladih ateista, Jabeur Mejri i Gazi Beji, osu?eno na sedam i po godina zatvora za ateisti?ke stavove takodje objavljene na Facebooku.

Turskom pijanistu i ateistu Fazilu Sayu prijeti zatvor zbog navodnih  “bogohulnih” tweetova.

U Gr?koj je Phillipos Loizos na Facebooku otvorio stranicu koja ismijava gr?ka vjerovanja u ?uda, nakon ?ega je optužen za vrijedjanje religije.

U Egiptu je sedamnaestogodišnji Gamal Abdou Massoud osu?en na tri, a Bishoy Kamel na šest godina zatvora jer su na Facebook postavili “bogohulni strip”.

U Tunisu je ?ak uhapšen novinar koji se usudio kritizirati novi zakon o kažnjavanju blasfemije.

Specijalni izvješta? UN-a za slobodu vjere i uvjerenja, profesor  Heiner Bielefeldt, pozdravlja ovo istraživanje Medjunarodnog eti?kog sindikata humanista. On napominje da se ?esto zaboravlja kako medjunarodni sporazumi o ljudskim pravima podjednako vrijede za “ateiste, humaniste i slobodno misle?e ljude i njihova uvjerenja, djelovanja i udruženja”.

“Presretan  sam zato što sam do?ekao prvi svjetski izvještaj o diskriminaciji ateista. Nadam se da ?e biti pažljivo razmotren medju svima koji se bave slobodom vjere i uvjerenja. ”

(Sabina ?abaravdi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!