Asocijacija medija: Podrška zahevima za slobodu medija, članovi REM-a da odstupe

11 Apr 2017

"Mediji da nepristrasno i odgovorno izveštavaju o događajima u vreme postizborne krize"

Upravni odbor Asocijacije medija poru?io je da snažno podržava javne zahteve za slobodu medija i slobodu izražavanja, kao i rad Saveta za štampu, od kojeg o?ekuje da još energi?nije ukazuje na sve slu?ajeve kršenja novinarskog kodeksa.

U današnjem saopštenju Asociajcija medija pozvala je ?lanove Saveta REM da odstupe ili javno objasne da li su politi?ka kontrola i uticaji razlog što ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze, tolerisanjem svakodnevnih kršenja zakona i kodeksa, pre svega u informativnim programima nacionalnih i najuticajnijijh regionalnih emitera.

UO Asocijacije medija usprotivio se izmenama medijskih zakona ili donošenju novih koje bi usledile pre usvajanja Medijske strategije i pozvao sve medije, uklju?uju?i i svoje ?lanice, da nepristrasno i odgovorno izveštavaju o svim doga?ajima u javnom interesu, posebno u vreme postizborne krize, striktno se pridržavaju?i profesionalnih i eti?kih standarda.

Upravni odbor saopštio je i da na?elno prihvata poziv da predstavnik Asocijacije u?estvuje u radnoj grupi za izradu nove Medijske strategije, ali ukoliko u njoj budu zastupljena i reprezentativna novinarska i medijska udružeja okupljena u Medijskoj koaliciji.

Asocijacija medija smatra i da je status Tanjuga, posle neuspešne privatizacije rešen Uredbom Vlade Srbije od 5. novembra 2015. godine, te pozvao Vladu Srbije i resorno ministarstvo da hitno primene Zakon o informisanju u slu?aju državne agencije koja nezakonito radi godinu i po dana.

“Nedavno izmenjena Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdava?a medija samo i jedino može da se odnosi na one privatizovane medije kojima je raskinut ugovor o prodaji kapitala i to do sticanja uslova za novu privatizaciju u roku od šest meseci. Ove izmene Uredbe, prema stavu Upravnog odbora Asocijacije medija, ne smeju se odnositi na one izdava?e koji nisu ni ispunili uslove za privatizaciju ili im je ona oglašena neuspešnom, jer bi to, suprotno Zakonu o informisanju, zna?ilo ponovno uvo?enje države u vlasništvo medija i rušenje celog koncepta medijske reforme”, napominje se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!