Art tura na ulicama Pančeva

15 Apr 2016

Ovih dana šetnja ulicama Pančeva ima posebnu umetničku draž

Pan?evci ovih dana uživaju u delima doma?ih i stranih slikara poput Nadežde Petrovi?, Pikasa, Paje Jovanovi?a. Re? je o Art turi Narodnog muzeja iz Beograda, a reprodukcije dvadesetak slika oka?ene su na fasadama u centru grada.

Ovih dana šetnja ulicama Pan?eva ima posebnu umetni?ku draž. Na lepim fasadama možete videti još lepše slike, reprodukcije nekih od najpoznatijih dela doma?ih i stranih slikara poput Pikasa, Monea, Paje Jovanovi?a. Grad je svakako lepši a ideja je obradovala ljubitelje slikarstva i zainteresovala ?ak i one koji ne pose?uju galerije ?esto.

Art tura je gostovala i u nekoliko drugih gradova. Doga?alo se da neka reprodukcija bude ošte?ena ali uglavnom ljudi pozitivno reaguju na ovaj koncept.

Re? je o art turi Narodnog muzeja iz Beograda, kojem i pripadaju ova dela a koja se zbog renoviranja muzeaj ve? duže u originalu ne mogu videti..

“Termin Art tura je nastao tokom 17. i 18. veka kao koncept oko kojeg su mlade aristokrate putovale po Evropi kako bi se upoznale sa vrhunskim umetni?kim ostvarenjima. Narodni muzej u Beogradu je u specifi?noj situaciji s obzirom na to da se nalazimo u procesu rekonstrukcije i da posetioci ne mogu da vide ova dela u originalu još uvek, te je naša ideja bila da iza?emo iz muzeja i da ljudima omogu?imo da saznaju nešto više, kako o samim umetni?kim delima, tako i o zbirkama Narodnog muzeja”, kaže Gordana Grabež iz Narodnog muzeja u Beogradu.

“Art tura je nešto što ?e našim sugra?anima i gostima Pan?eva pružiti jedan nesvakidašnji doživljaj umetnosti. Svi mogu da uživaju i da pogledaju vrhunske reprodukcije naših i stranih majstora iz 18., 19. i 20. veka”, izjavila je Vanja Radenkovi? iz Narodnog muzeja u Pan?evu.

Pan?evci ?e u muzeju na otvorenom uživati do 5. maja.

(Aleksandra Vlaji?, RTV)

Podelite ovu stranicu!