APV traži utvrđivanje svog udela u EPS-u

14 Apr 2016

Nakon pripajanja Elektrovojvodine EPS-u, utvrditi udeo APV u tom preduzeću

Pomo?nik pokrajinskog sekretara za energetiku Dragan Budošan najavio je danas da ?e ta institucija pokrenuti inicijativu za utvr?ivanje udela Vojvodine u Elektroprivredi Srbije (EPS).

Budošan je za RTV objasnio da je osnov za takav zahtev nedavno gašenje Elektrovojvodine i njeno pripajanje EPS-u.

“Na osnovu te odluke Vojvodina ima pravo da zatraži utvr?ivanje svog udela u ukupnoj imovini EPS-a”, kazao je pomo?nik resornog pokrajinskog sekretara.

Budošan je podsetio da su imovinu Elektrovojvodine stvarali gra?ani Vojvodine i da je vojvo?anska administracija dizala kredite i zaduživala se kako bi se izgradio elektro-energetski sistem u Pokrajini.

“Pokrajinski sekretarijat ?e u odgovaraju?oj formi svoj zahtev uputiti Pokrajinskom javnom pravobranilaštvu, koje je zaduženo za zaštitu imovine Vojvodine”, istakao je Budošan.

On je poru?io i da ovo nije politi?ko pitanje i da ne treba da zavisi od toga koje stranke sede u Banovini.

“Zadatak Pokrajinske vlade je da štiti interese gra?ana Vojvodine, a utvr?ivanje udela njihove imovine u EPS-u je svakako u interesu svakog gra?anina”, rekao je Budošan.

Sredinom prošle godine sva ?etiri privredna društva za distribuciju elektri?ne energije Elektrovojvodina, Elektrosrbija, Jugoistok i Centar pripojena su privrednom društvu Elektrodistribucija Beograd i rade kao jedinstveno privredno društvo EPS Distribucija.

Skupština Vojvodine je pre toga usvojila zaklju?ke kojima se predlaže da Elektrovojvodina zadrži status privrednog društva, radi obezbe?ivanja kvalitetnije i sigurnije isporuke elektri?ne energije kupcima, kao i o?uvanja imovine gra?ana i privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine, te da se zadrži decentralizovan sistem za distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom.

Elektrovojvodina je osnovana 28. juna 1958. godine, kao jedinstveno preduze?e za distribuciju elektri?ne energije na podru?ju Vojvodine, nastala je objedinjavanjem više malih komunalnih elektrodistributivnih preduze?a, a ime je preuzela od novosadskog distributivnog prethodnika. To preduze?e izbrisano je iz privrednog registra 1. jula prošle godine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!