APOS: Ljajić dodelio pet miliona novoj organizaciji

19 Dec 2012

Zašto organizacije potrošača koje godinama predano rade ne dobijaju pomoć od države?

Asocijacija potroša?a Srbije (APOS) optužila je danas ministra trgovine Rasima Ljaji?a da je na konkursu dodelio pet miliona dinara organizaciji potroša?a koja je tek osnovana i upitala da li i u toj oblasti ima korupcije.

APOS je u otvorenom pismu naveo da to ministarstvo ve? godinama izbegava da donese jasna pravila i procedure za finansiranje organizacija potroša?a. “To daje velika diskreciona prava ministru pa i mogu?nost da preko no?i evidentira novu organizaciju potroša?a i dodeli joj sredstva u visini od pet miliona dinara. Upravo je to uradio novi ministar Rasim Ljaji? u konkursu i sasvim uspešno nastavio lošu politiku svojih prethodnika”, navodi se u pismu.

Dodaje se da organizacije potroša?a koje godinama predano rade ne dobijaju pomo? od države. “Rezultat ovakve politike ministarstva jeste da su potroša?i Srbije nejednako zašti?eni, razli?ito savetovani o istim pitanjima, a organizacije potroša?a svedene na me?usobno posva?ane aktere, bez ugleda, nesposobne da zaštite interese potroša?a”, navodi se u pismu.

APOS se založio za donošenje nove Stategije zaštite potroša?a, kao i za izmene i
dopune Zakona o zaštiti potroša?a. Otvoreno pismo upu?eno je ?lanovima Nacionalnog saveta za zaštitu potroša?a, ?lanovima Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Odboru za trgovinu Skupštine Srbije i prvom potpredsedniku vlade Aleksandru Vu?i?u.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!