AOM: Vlast da reaguje na napade na novinare, ili ćemo je smatrati saučesnikom

16 Jul 2016

Na meti zastrašivanja isključivo novinari i mediji koji profesionalno i kritički izveštavaju o političkim i društvenim fenomenima

Asocijacija onlajn medija najoštrije osu?uje najnovije pretnje koje su upu?ene redakciji KRIK-a i novinarki Dragani Pe?o i zahteva od države da napokon preduzme mere kojima ?e se zaustaviti kontinuirano ugrožavanje bezbednosti novinara u Srbiji.

Iako su pretnje novinarima i nasilje nad njima postale naša svakodnevica, nadležni organi nisu našli za shodno ni da javno osude ove napade, a kamoli da preduzmu nešto više u cilju njihovog sankcionisanja. To nam samo može govoriti da su razna osnivanja komisija za bezbednost novinara i protokoli za njihovu zaštitu, u skladu sa potrebama evropskih integracija, samo isprazna, licemerna politi?ka forma bez ikakve sadržine.

Ukoliko državni organi i dalje budu pasivno posmatrali nasilje nad novinarima i njihovo zastrašivanje, ili pak budu donosili apsurdne sudske presude po kojima pretnje smr?u proglašavaju “izražavanjem mišljenja” – AOM ?e smatrati da vlast stoji iza ovih incidenata, odnosno da je otvorila sezonu lova na “nepodobne” novinare, ali i uopšte kriti?ko mišljenje i izražavanje.

Tim pre jer se na meti zastrašivanja isklju?ivo nalaze novinari i mediji koji nisu bliski vlastima, odnosno oni koji profesionalno i kriti?ki izveštavaju o politi?kim i društvenim fenomenima.

Novinarka Dragana Pe?o i redakcija KRIK-a dobili su pretnje putem društvenih mreža, u kojima im je poru?eno da ih „treba postrojiti i streljati kao strane agente u Srbiji“. Tako?e, poru?eno im je i slede?e: “Ko ste vi da tražite podatke o radnom stažu za predsednika države i vlade, pa jebo vam pas majku izdajni?ku više“, kao i „kada budete došli da tražite te podatke, do?i ?u i ja tamo da vam se najebem majke“.

Redakcija KRIK-a je došla do podataka o identitetu jednog izvršioca, a ?itav slu?aj prijavila Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

O?ekujemo da nadležni organi hitno otkriju identitet osoba koje su pretile i da se ne?e ponoviti nedavni slu?aj presuda Višeg i Osnovnog suda u Nišu, gde su sudije poruku osobe potpisane kao “Krle utoka” da “novinare Južnih vesti treba zapaliti” okarakterisale kao – “izražavanje mišljenja”, a ne kao pretnju.

Podse?amo da je ovo samo nastavak zastrašuju?e kampanje protiv KRIK-a, njegovih urednika i novinara, u kojoj aktivno u?estvuju predstavnici vlasti i ljudi bliski njima.

AOM ?e o ovom, još jednom napadu na svoju ?lanicu obavestiti sve doma?e i me?unarodne organizacije koje se bave zaštitom slobode izražavanja i bezbednoš?u novinara, a pruži?e joj I punu podršku u ostvarenju svojih prava pred doma?im i, eventualno, me?unarodnim sudovima.

(AOM) 

Podelite ovu stranicu!