AOM: Tasovac prekršio zakon i obesmislio medijske reforme

16 Aug 2017

Upravni sud potvrdio nezakonito ponašanje, samovolju i bahatost bivšeg ministra kulture i informisanja

Asocijacija onlajn medija (AOM) saopštila je danas da je presuda Upravnog suda u Nišu, kojom se poništava prošlogodišnja odluka Ivana Tasovca da portalu Južne vesti dodeli manji iznos od onoga koji je predložila konkursna komisija – “samo još jedan dokaz da je tadašnji ministar tom odlukom ne samo prekršio, ve? i obesmislio Zakon o javnom informisanju i medijima“.

AOM je podsetio da je tadašnji “tehni?ki ministar” Tasovac, i pored protivljenja stru?ne javnosti, doneo odluku kojom je izmenio devet predloga stru?ne komisije za podršku medijskim projektima, i to tako što je nekima odobrio manje novca, nekima više, a nekima u potpunosti ukinuo podršku.

Upravni sud je, kaže AOM, u obrazloženju presude, donete po tužbi Južnih vesti, ukazuje da odluka ministra o izmeni predloga konkursne komisije “ne sadrži pravne propise i razloge”, niti “utvr?eno ?injeni?no stanje”.

Šta se desilo

Ivan Tasovac je izmenio devet predloga stru?ne komisije za sufinansiranje medijskih projekata. Protivno stavu komisije, Tasovac je odlu?io da Ministarstvo uopšte ne podrži projekte Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nezavisnog društva novinara Vojvodine i beogradskog Medija centra. Manje novaca nego što je komisija predložila, dobili su novinske agencija Beta i Fonet, portal Južne vesti i niški Siti marketing centar. Uve?ana sredstva, po odluci ministra, dobili su portali Pištaljka i Seecult.

“To samo potvr?uje ono na šta smo i tada ukazivali – da je u pitanju bila samovolja i bahatost, a da razlozi njegove odluke nisu bili medijski, zakonski, niti stru?ni, ve? pre svega politi?ki”, navodi se u saopštenju AOM-a

AOM je podsetio da je u julu prošle godine saopštio da je ministar Tasovac odlukom da po svom naho?enju izmeni predloge konkursne komisije ozbiljno doveo u pitanje medijske reforme, ?iji se upravo “smisao zasnivao na drasti?no umanjenom u?eš?u predstavnika vlasti u raspore?ivanju sredstava namenjenih javnom interesu u sferi javnog informisanja”.

“Ministar je tada legalizovao ve? uspostavljenu praksu da vlast na svim nivoima novac poreskih obveznika medijima dodeljuje u skladu sa politi?kim potrebama, a ne u skladu sa predlozima struke i definisanim javnim interesom, a ta praksa se u potonjem periodu dodatno u?vrstila”, smatra AOM.

AOM smatra da ovaj slu?aj i odluka Upravnog suda mora da proizvede i posledice koje ?e se ogledati u izmeni sistema sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja koje ?e se zasnivati na “ja?anju uloge konkursne komisije u ?itavom procesu” i “potpunom minimiziranju uticaja izvršne vlasti na njen rad i odluke, kao i na celokupan proces”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!