Antonijević: Ministarstvo pravde odstupilo od deklarisane politike Vlade

12 sep 2018

"Politički uticaj u pravosuđu veći u odnosu na dosadašnji"

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milan Antonijević izajvio je danas da je Ministarstvo pravde izvršilo usaglašavanje teksta Nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa prema minimalnih standardima, dok naprednija rešenja nije uzelo u obzir.

Antonijević je za agenciju Beta kazao da je cilj izmena Ustava bio isključenje političkog uticaja na funkcionisanje pravosuđa, što je i predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 23, ali da je resorno ministarstvo ovakvim nacrtom odstupilo od deklarisane politike Vlade Srbije.

„Jukom izražava zabrinutost da Ministarstvo pravde nije u potpunosti poštovalo rešenja koja je Venecijanska komisija preporučila u pogledu sastava Visokog saveta sudstva (VSS), a to je da predstavici izvršne vlasti, koji mogu da budu izabrani u VSS, nemaju prava glasa u ovom telu, koje je određeno kao garant nezavisnosti sudstva“, rekao je Antojnijević.

On je podsetio da je Venecijanska komisija izdala niz preporuka kojom se unapređuje trenutni položaj javnog tužilaštva, ali da sugestije u pogledu odgovornosti vrhovnog javnog tužioca nisu u potpunosti ispunjene, zbog čega ostaje „neodgovoran za svoja uputstva, u slučaju da neposredno niži javni tužioci smatraju da su nezakonita“.

Antonijević je ukazao i da sastav Visokog saveta tužilaca ne pruža garancije od isključenja političkog uticaja na tužilaštvo, odnosno da je „politički uticaj veći u odnosu na dosadašnji“.

On je kazao da će se 18. septembra biti organizovan okrugli sto u Beogradu povodom predloženih ustavnih amandmana, koji će biti prilika da strukovna udruženja i druge organizacije civilnog društva iznesu svoje stavove.

„Za nekoliko dana započinje rasprava o ponuđenim rešenjima, sa kojim se pre svega moraju složiti građani, zbog kojih se depolitizacija sudstva i sprovodi. Komitet pravnika za ljudska prava apeluje da se u raspravi moraju čuti i uvažiti stavovi ustavnopravne nauke i struke – sudija i tužilaca, koji se godinama i decenijama zalažu za unapređenje pravosuđa, kao i profesora iz ove oblasti, a koji su do sada ostali po strani“, rekao je Antonijević.

Dodao je i da je neophodno objektivno sagledati stanje u pravosuđu i osim depolitizacije, govoriti i o odgovornosti sve tri grane vlasti za sadašnje stanje u pravosuđu.

„Te odgovore, pre svega, dugujemo građanima koji pred sudom pokušavaju da ostvare svoja prava i dođu do pravde“, kazao je Antonijević.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!