Antonijević: Izveštaj Amnestija upozorenje da se neće tolerisati rušenje vladavine prava

22 Feb 2017

"On je jasan signal vlastima da moraju promeniti ponašanje i izvući glavu iz peska"

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milan Antonijevi? izjavio je danas da je godišnji izveštaj organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešenal (AI), u kojem se u delu o Srbiji navodi i slu?aj “Savamala”, jasno upozorenje da se ne?e tolerisati rušenje vladavine prava.

“Svaki izveštaj me?unarodnih organizacija proizvodi efekte i nažalost snižava ugled koji naša država ima u svetu”, rekao je Antonijevi? za Doj?e vele.

Prema njegovim re?ima, izveštaj AI je dokument koji se ?ita, koji daje sliku zemlje i ima svoju težinu.

“On je jasan signal vlastima da moraju promeniti ponašanje, izvu?i glavu iz peska i jasno ukazati na odgovorne za ova kršenja prava gra?ana, makar oni bili i iz njihovih redova. Izveštaj je i jasno upozorenje da se ne?e tolerisati rušenje vladavine prava”, rekao je Antonijevi?.

U delu izveštaja AI koji govori o Srbiji navodi se da je u no?i rušenja u Hercegova?koj ulici u Beogradu izostala reakcija policije u trenutku kada su gra?ani bili ugroženi i pozivali pomo? i da su objekte nasilno rušila maskirana lica.

AI u izveštaju pominje i uli?ne proteste na kojima su gra?ani tražili odgovornost predstavnika vlasti, ali i tužbu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovi?a protiv nedeljnika NIN, navode?i da je taj postupak okon?an negativno po nedeljnik, uz pozamašnu nov?anu kaznu.

U izveštaju se navodi i da provladini mediji u Srbiji nastavljaju da ocrnjuju nezavisne novinare i aktiviste za ljudska prava, kao i kancelariju ombudsmana.

Nezavisna novinarska udruženja registrovala su desetine incidenata u kojima su meta bili novinari, uklju?uju?i fizi?ke napade i pretnji smr?u, ukazuje se u izveštaju.

Kada je re? o sprovo?enju su?enja za ratne zlo?ine i zlo?ine protiv ?ove?nosti, navodi se da su ona i dalje u blokadi dok je mesto glavnog tužioca za ratne zlo?ine ostalo upražnjeno cele prošle godine.

Izvestioci UN su ukazali na lošu situaciju posebno za Rome koji žive u divljim naseljima bez pristupa osnovmim uslugama, ukazuje se u izveštaju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!