ANTONELA RIHA: Vučićevom odlukom o Gašiću nisu ispunjeni zahtevi novinara

31 Jan 2016

Riha veruje da će protesti novinara u Srbiji biti nastavljeni

Dugogodišnja novinarka Antonela Riha kaže za RSE da je dobro što ?e ministar odbrane Bratislav Gaši?, ipak, biti smenjen, ali podvla?i da to nije jedini zahtev novinara koji protestuju širom Srbije.

Podse?amo, premijer Srbije Aleksandar Vu?i? uputio je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Parlamenta 5. februara, na kojem ?e biti razmatrano razrešenje ministra odbrane, koje je i potpisao.

Vu?i? je ovlastio ministra finansija Dušana Vujovi?a da vrši ovlaš?enja ministra odbrane do izbora novog, navodi se u saopštenju kancelarije Vlade Srbije za saradnju s medijima.

Premijer je zahvalio Gaši?u “na veoma dobrim rezultatima i u pogledu borbene gotovosti naše vojske, odnosno operabilne funkcionalnosti naše vojske, kao i u razvoju namenske industrije”, ali smatra “da u javnom diskursu Srbije re?i koje je upotrebio ne mogu i ne smeju da budu ponovljene u budu?nosti”, dodaje se u saopštenju.

Antonela Riha ne veruje da iza Vu?i?eve odluke da ispuni obe?anje koje je dao još 7. decembra i razreši ministra koji je uvredio novinarku B92, stoji istinska želja da promeni odnos svog kabineta prema novinarima i medijima.

“Ako obratite pažnju na proglas novinara, tu postoje zahtevi koji se ti?u i ministra policije Nebojše Stefanovi?a, kao i resornog ministra Ivana Tasovca. Naime, cilj tog protesta je skretanje pažnje na jedan vrlo ponižavaju?i odnos vlasti prema novinarima i medijima uopšte, koji je bio zaista eklatantan u toj prosta?koj izjavi ministra Bratislava Gaši?a. Dobro je što ?e on, ipak, biti smenjen, premijer Vu?i? time ispunjava obe?anje, mada je vrlo neobi?no to što je to uradio u foto-finišu i ?ini mi se da on time pokazuje da ne razume težinu onoga što je Gaši? izgovorio novinarima jer bi to onda uradio odmah, a mislim i da ovo sada ve? više spada u predizborni marketing, nego u istinsku želju da promeni, ne samo ministra, ve? i odnos svog kabineta prema novinarima i medijima”, ocenjuje Antonela Riha.

Naša sagovornica veruje da ?e protesti novinara u Srbiji biti nastavljeni.

“Oni su jako važni, izme?u ostalog, i zbog te solidarnosti koja se pokazala kao vrlo prisutna izme?u novinara širom Srbije jer su tu u jednom trenutku protestovali novinari iz petnaest gradova, a kao što ve? rekoh, samo jedan od zahteva je smena ministra Bratislava Gaši?a. U našim zahtevima ukazujemo na izjavu ministra policije Nebojše Stefanovi?a koji je vrlo neodgovorno izašao povodom krivi?ne prijave jednog policajca i rekao kako se novinari ne prate. Mi želimo da znamo šta stoji iza te krivi?ne prijave. Tako?e, i resorni ministar Ivan Tasovac se do sada nikada nije oglasio povodom položaja novinara i silnih problema koji postoje u medijima. Zbog toga verujem da ?e protesti i dalje trajati”, zaklju?uje Antonela Riha.

(Iva Martinovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!