Antisemitski plakati u Beogradu

30 Mar 2013

Ovi plakati vizuelno podsećaju na antijevrejske postere nacističke Nemačke iz 1941. godine

Na nekoliko mesta po centru Beograda pojavili su se antisemitski plakati kojima se Jevreji optužuju da su odgovorni za bombardovanje 1999.

Na plakatima se vidi bombarder sa Davidovom zvezdom i slike srušene zgrade Generalštaba i mosta na Dunavu u Novom Sadu uz poruku “14 godina od NATO bombardovanja, njihov teror i dalje traje”.

Ovi plakati vizuelno podse?aju na antijevrejske postere nacisti?ke Nema?ke iz 1941. godine.

Gr?don??elnik Beogr?d? Dr?g?n ?il?s ?pelov?o je n? sve Beogr???ne d? poštuju vrednosti demokr?tskog društv? u kojem živimo i d? održe duh toler?ncije i poštov?nj?.

On je poru?io d? u Beogr?du ve? vekovim? žive ljudi r?zli?itih kultur? i obi??j? i z?jedni?ki g? gr?de i un?pre?uju kv?litet život?.

“Gl?vni gr?d i cel? Srbij? ponosni su n? svoju ?ntif?šisti?ku borbu i slobod?rsku prošlost, koje ov?kvi neciviliz?cijski postupci k?lj?ju i uniž?v?ju”, ist?k?o je gr?don??elnik Beogr?d?. On je izr?zio uverenje d? ?e n?dležni drž?vni org?ni pron??i po?inioce i odgov?r?ju?e ih k?zniti, ?ime ?e se dok?z?ti d? v?nd?liz?m i r?siz?m u Beogr?du nisu dobrodošli.

B. Stefanovi? najavio raspravu o antisemitskim plakatima

Predsednik Društva prijateljstva sa Izraelom u Skupštini Srbije Borislav Stefanovi? najavio je danas da ?e ove nedelje zakazati hitnu sednicu te parlamentarne grupe zbog plakata koji su se nedavno pojavili u Beogradu.

“Planiram da napravim sednicu na kojoj ?u pozvati ambasadora Izraela, da uz prisustvo medija donesemo odre?ene stavove, vezano za situacije koje su dešavaju, a pre svega zbog plakata koji je ispod svakog nivoa i koji predstavlja grafi?ki prikaz zla koje živi me?u nama”, rekao je Stefanovi? za televiziju B92.

Prema njegovim re?ima, to zlo nije samo antsemitizam, ve? i fašizam i nacizam na koje se mora reagovati.

On je rekao da parlament mora jasno da “žigoše” takve poruke pošto one bacaju blato na jedan narod.

Stefanovi? je rekao da su uzroci ja?anja ekstremizma, to što je organizacija Naši pomislila da su na “vlast došli njihovi”.

“Oni su sada vrlo razo?arani što je ova vlada posve?ena evropskim integracijama”, rekao je Stefanovi? i dodao da ih je zato sada teže kontrolisati.

(B92/Beta) 

Podelite ovu stranicu!