Antifašisti obeležili Dan oslobođenja Novog Sada

21 Oct 2014

Ovakvi ispadi izazvali su da se sve nevladine organizacije i antifašističke snage u Vojvodini ujedine i skupe na protestnoj šetnji 23. oktobra

Pokrajinski odbor Saveza antifašista i Udruženje antifašista Novog Sada obeležili su danas 23. oktobar, Dan oslobo?enja grada u Drugom svetskom ratu.

Predstavnik Pokrajinskog odbora Saveza antifašista Vladislav Radakovi? rekao je za agenciju Beta da se istovremeno sa obeležavanjem tog datuma, doga?aju vrlo neprijatne stvari i “profašisti?ki ispadi”, aludiraju?i na napade na objekte gra?ana druge nacionalnosti nakon fudbalske utakmice Srbija-Albanija.

“Ovakvi ispadi izazvali su da se sve nevladine organizacije i antifašisti?ke snage u Vojvodini ujedine i skupe na protestnoj šetnji 23. oktobra, kako bi iskazali svoje neslaganje sa sadašnjom politikom vlasti, koja ne uspeva da spre?i incidente”, kazao je Radakovi?.

On je dodao da Savez antifašista nije ni pozvan na obeležavanje Dana oslobo?enja Novog Sada koje organizuju gradske vlasti, iako su predlagali svoje u?eš?e, ali su “ignorisani”.

“Vlast ne daje tom obeležavanju dosledan antifašisti?ki karakter. Time se omalovažava i Novi Sad i njegovi gra?ani i sam Dan oslobo?enja grada”, kazao je Radakovi?.

U?esnik skupa, istori?ar Boris Kršev, kazao je da obeležavanje 23. oktobra na žalost ima “lošu paralelu” sa onim što se dešava protelkih dana na ulicama Vojvodine.

“U medijima, na primer, nije dovoljno iskoriš?en ovaj zna?ajan jubilej, kako bi se sputala eskalacija nacionalizma koja je prisutna od Subotice do Sremske Mitrovice”, kazao je Kršev.

antifasizamOn je podsetio na re?enicu filozofkinje Hane Arent da, ukoliko se o fašizmu, holokaustu, genocidu ili ratovima ne govori stalno, postoji pretnja da se “takvi užasni zlo?ini ponove”.

“O tome stalno treba pri?ati, jer je neverovatno da su eskalacije nacizma, fašizacija društva, nacionalizmi i šovinizmi i dalje prisutni na ovim prostorima. Nije ovaj prostor bez razloga nazvan bure baruta, jer se ovde su?eljavaju razli?ite civilizacije”, upozorio je Kršev.

Kako je objasnio, oslobo?enje Novog Sada 1944. godine, ta borba i revolucija, donela je novi režim, novi duh u privredi i obrazovanju, a takav ekonomski zamajac i boljitak gra?anima.

“Ljudi su s velikim oduševljenjem do?ekali taj novi sistem. Me?utim, ono što je naš paradoks, jeste ?injenica da u bliskoj prošlosti ljudima u jednom momentu više nije bilo ni stalo do boljitka, ve? je sam nacionalizam postao nacionalni interes. Ali, nema ve?eg nacionalnog interesa od ekonomskog progresa. Tek tada postaješ ‘ugledni nacionalista'”, dodao je Kršev.

U?esnici skupa odali su minutom ?utanja po?ast svim stradalim vojnicima koji su u?estvovali u osloba?anju Novog Sada u Drugom svetskom ratu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!