ANDREJ IVANJI: „CIA spremna i da ubija po Srbiji”

06 Nov 2016

Valjalo bi da Premijer građanima Srbije objasni da li njemu i njegovom bratu CIA zaista radi o glavi i ako da, kakav je interes Sjedinjenih Američkih Država da „izazovu haos u Srbiji"

„Putinovi obaveštajci prosledili upozorenje o opasnim planovima Amerikanaca!” Tekst sa ovim naslovom i podnaslovom pojavio se kao udarna vest na portalu „Informera” u subotu. Tabloidno baljezganje? Naravno. Zašto onda tome pridavati pažnju? Zato što je to ogledalo Srbije i zato što sadrži jezivu pretnju.

U ovoj „vesti” saznajemo da su „ruski obaveštajci dostavili našim službama podatke koji ukazuju na „jako opasne” planove Amerikanaca u Srbiji,” te da postoje „dva scenarija za izazivanje totalnog haosa”: „Ubijati Vu?i?eve saradnike i ro?ake, pa to predstaviti kao mafijaški obra?un! Ubijati najglasnije protivnike Vlade Srbije i onda za ta ubistva optužiti vlast!”

Informer „saznaje” da su ovakvo „dramati?no upozorenje” ruski obaveštajci „pre desetak dana uputili srpskim kolegama”. Dalje se kaže da „u prvom trenutku ovom upozorenju nije pridavan veliki zna?aj, ali da je posle slu?aja ’Jajinci’ i otkrivene pripreme atentata na premijera Vu?i?a i, najverovatnije, njegovog brata Andreja, ruska dojava shva?ena ozbiljno,” te da su naše službe proteklih dana od zvani?ne Moskve zatražile dodatne podatke i eventualne dokaze o “ameri?koj zaveri”.

„Izvori” „Informera” tvrde da Rusi tvrde „da CIA planira da Srbiju gurne u totalnu politi?ku nestabilnost po receptu koji je na ovim prostorima ve? vi?en krajem devedesetih godina prošlog veka”. „Jedan od” sagovornika „Informera” kaže: „Dva su scenarija za izazivanje haosa, a oba podrazumevaju ubistva! Prema prvom, bio bi ubijen neko od Vu?i?evih bliskih saradnika ili ?ak ro?aka, što bi onda u medijima bilo predstavljeno kao mafijaški obra?un unutar kriminalne vlasti! U tom kontekstu vrlo je indikativno da godinama u medijima koje u Srbiji kontrolišu Amerikanci traje sistematska satanizacija ljudi iz Vu?i?evog najbližeg okruženja. Pogledajte samo kako se njegov ro?eni brat Andrej, bez ikakvih dokaza, prikazuje kao ?ovek iz senke koji se bavi sumnjivim poslovima, reketira ljude, otima firme i restorane…” Prema “drugom planu bili bi ubijani najglasniji politi?ki protivnici Vlade i premijera Vu?i?a”, a za “ta ubistva onda bi, naravno, bila optužena vlast”.

Sve to potkrepljuje i tome ozbiljnost daje profesor Fakulteta bezbednosti Milan Mijalkovski koji smatra „da su ovakvi navodi vrlo verovatni”, jer je “opšte poznato da se CIA bavi i atentatima” i navodi da su „samo Fidela Kastra pokušali da ubiju oko 500 puta! Naivno je verovati da ta agencija služi za prikupljanje podataka. Njen glavni zadatak su subverzivne akcije širom sveta! Oni su ranije politi?ke likvidacije sprovodili i u, navodno, prijateljskim zemljama”. Citiran je i bivši operativac DB Božidar Spasi? koji “isti?e da su afere koje ovih dana pune stupce srpske štampe samo uvod u projektovani haos”, kao i glavni urednik “Novog standarda” Željko Cvijanovi? koji kaže da ?e se Srbija “vrlo brzo na?i pred nizom specijalnih i koordinisanih operacija stranih obaveštajnih službi, koje se ne?e libiti ?ak ni politi?kih ubistava!”

S obzirom da ovaj tekst zauzima javni prostor Srbije, da se nalazi u visokotiražnom tabloidu, hajde da za trenutak po?emo od toga da su svi ovi navodi istiniti, da zaista postoje neki “sagovornici” i “izvori”, neka “duboka” grla u službama bezbednosti do kojih je “Informer” došao mimo znanja vlasti. U tom slu?aju trebalo bi hitno saslušati autora ovog teksta (postoje samo inicijali V. M. ispod izjave Cvijanovi?a), zato što se radi o životu i smrti bra?e Vu?i? i o ozbiljnoj pretnji po državnu bezbednost, a u takvim slu?ajevima ?uvanje novinarskih izvora postaje diskutabilno. Dalje, Savet za bezbednost kome predsedava Aleksandar Vu?i? trebalo bi urgentno da ispita gde cure ovako važni obaveštajni podaci, a državni vrh odmah da se izjasni o navodima ovog tabloida da se ne bi širila panika me?u stanovništvom. Setimo se samo optužbi za „širenje panike” za vreme poplava.

Valjalo bi i da Premijer gra?anima Srbije objasni da li njemu i njegovom bratu CIA zaista radi o glavi i ako da, kakav je interes Sjedinjenih Ameri?kih Država da „izazovu haos u Srbiji”. Ako to ne u?ini, zna?i da pre?utno potvr?uje pisanje tabloida u vlasništvu „?asnog i poštenog” DJ Vu?i?evi?a, kako ga je sam nazvao. Povodom svake gluposti je do sada sazivao konferencije za medije.

Ako, pak, po?emo od toga da sve to sa CIA i ciinim ubicama, to jest namerama administracije Baraka Obame da izazove haos u Srbiji, jeste tabloidno baljezganje, ali da se ovakvi tekstovi puštaju sa blagoslovom vlasti, šta je onda poruka vlastima prebliskog i od vlasti informisanog „Informera”? Kako ovaj tekst da se ?ita, ako po?emo od toga da „Informer”, osim kada piše o Stanijinoj guzici, piše po diktatu vlasti? Da li oni znaju nešto što mi ne znamo? Pošto se fokus stalno vra?a na Andreja Vu?i?a, da li postoji neki poslovni sukob u koji je upleten brat Premijera, pa mu je sada ugrožen život? I ako je tako, kakvi su to poslovi u pitanju, kada se ?oveku radi o glavi? I ako je sve to baš tako, da li se CIA uvla?i kao politi?ki alibi za nešto što sa politikom nema nikakve veze?

A možda je sve to okolo naokolo ugroženosti života Aleksandra i Andreja Vu?i?a lupetanje. Pa ?emu onda ovakav tekst? Kako onda da ga ?itamo?

Onda ostaje pretnja „najglasnijim politi?kim protivnicima Vlade i premijera Vu?i?a” da ?e, ako ih neko ubije, za to biti optužena CIA. Onda se ovaj tekst ?ita kao alibi za ubistvo sa predumišljajem.

A možda sve to baš ništa ne zna?i, nego nako, malo da se loži narod.

Premijer voli da pri?a da je Srbija ozbiljna zemlja. E, u ozbilnoj zemlji bi šef Vlade ili potvrdio, ili opovrgao pisanje „Informera” ne bi li smirio zabrinute gra?ane. U slu?aju da opovrgne, tužilaštvo bi trebalo da pokrene istragu protiv ?asnog DJ zbog izazivanja i širenja panike. A u slu?aju da ništa od ovoga ne opovrgne? Onda ili imamo samo još jedan dokaz da smo tabloidno društvo, ili se i nešto gadno iza brda valja. Šta, to znaju samo ljudi bliski demokrtski izabranim vlastima.

(Vreme)

Podelite ovu stranicu!