Andraš Agošton najavio povlačenje

19 Dec 2012

Naslednik će biti Čaba Šepšei?

Predsednik Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara od njenog osnivanja Andraš Agošton najavio je svoje povla?enje iz aktivnog politi?kog života. Saopštavaju?i u strana?kom internet glasniku nameru da na narednom strana?kom kongresu ne prihvatiti kandidaturu za funkciju predsednika, Agošton je dodao da ?e se „vratiti svojoj prvobitnoj profesiji, novinarstvu, i da ?e na tom polju i nadalje ?initi sve kako bi što pre bila ostvarena stvarna ma?arska (personalna) autonomija“.

U odnosu na budu?nost stranke koju predvodi, Agošton je ocenio da je održanje jasnog i doslednog politi?kog smera neodvojivo od rada, istrajnosti i podrške ostalih rukovodilaca i ?lanova stranke, ali je naveo da se me?u funkcionerima isti?e ?aba Šepšei „koji je ne jednom, u gotovo nemogu?im politi?kim okolnostima održao suboti?ku organizaciju istorijske Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara, a nakon toga Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara“.

(Magyar Szo) 

Podelite ovu stranicu!