Andor Deli: Čanak potkopava saradnju i pomirenje Mađarske i Srbije

12 Feb 2015

Deli za sebe tvrdi da je "most"

Poslanik Evropskog parlamenta ispred vladaju?e partije u Ma?arskoj Fides i bivši vojvo?anski sekretar za nacionalne manjine Andor Deli optužio je Ligu socijaldemokrata Vojvodine (LSV) da pokušava da “potkopa” dobru saradnju izme?u Ma?arske i Srbije i da narušava proceš “istorijskog pomirenja” izme?u ma?arskog i srpskog naroda.

Andor Deli je za današnji novosadski Ma?ar so “(Magyar Szo) rekao da su izjave predsednika LSV Nenada ?anka “šamar” za istorijsko pomirenje ma?arskog i srpskog naroda.

?anak je u ponedeljak oštro kritikovao Delija i rekao da je on “sluga ma?arskih desni?arskih ekstremista”.

Dodao je da Andor Deli odbacivanjem kritika i uvredama na ra?un LSV nije izneo nijedan argument, ve? samo “proizvoljne kvalifikacije u najboljem maniru desncicarskih ekstremista ?iji je bestidni sluga”.

Andor Deli je potom ocenio da je problem LSV u tome što ne može da prona?e svoje mesto na politi?koj sceni, pa se zbog toga “ka?i” za sve što je u vezi sa Savezom vojvo?anskih Ma?ara, kao i sa rezultatima rada ove stranke.

“Moje prisustvo u Evropskom parlamentu ima funkciju mosta. Bez obzira da li govorimo o srpskim ili o ma?arskim interesima, zajedni?ki cilj jeste priklju?enje Srbije EU, isto kao što je zajedni?ki cilj dalje ja?anje dobrosusedskih odnosa i ja?anje vladavine prava”, rekao je Andor Deli.

(Autonomija/Magyar Szo)

Podelite ovu stranicu!