Analitičari: Još jedan pucanj opozicije u vlastitu nogu

17 Aug 2017

Sukob PSG i DS nikome ne donosi dobro osim Vučiću

Odluka Pokreta slobodnih gra?ana (PSG) da više ne sara?uje s Demokratskom strankom zbog predloženih izmena Ustava i njene spremnosti da o tome razgovara s predsednikom Srbije Aleksandrom Vu?i?em, kao posledicu ?e imati slabiji rezultat PSG u Beogradu, jer taj pokret nema infrastrukturu koju DS poseduje, izjavio je danas politi?ki analiti?ar Vladimir Goati.

Goati je za agenciju Beta odluku PSG ocenio kao “još jedan pucanj u vlastitu nogu opozicije”.

“Vredi li sukob oko odnosa prema pojedincu slabijeg rezultata demokratskih snaga na narednim izborima? Odgovor je, ne vredi”, rekao je Goati.

On je naveo da “a priori neprijateljstvo prema Vu?i?u ne doprinosu stabilizaciji i eventualnom ujedinjenu opozicije, naro?ito zato što je lider SNS-a na predsedni?kim izborima, koje su relevantni ?inioci priznali kao demokratske, odneo ubedljivu pobedu”.

“Šteta je i to što DS sa svojom infrastrukturom ne bi podržao trenutno bolje kotirani PSG. Šteta je što je do ove vrste nesporazuma došlo uo?i izbora. Centar i stožer okupljanja demokratske, proevropske opozicije u ovom trenutku može da bude samo Jankovi?ev pokret na osnovu podrške koju uživa. Ovaj poslednji potez ne može doneti nikakve koristi ni Vuku Jeremi?u, ni ostalim opozicionim strankama. Opozicija, po svemu sude?i, ostaje u krugu svog samouništenja”, kazao je Goati.

Komši?: Umanjuju se šanse opozicije

Sociolog politike i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Jovan Komši? ocenio je danas da “najnovije trzavice” izme?u Pokreta slobodnih gra?ana (PSG) Saše Jankovi?a i Demokratske stranke (DS) pokazuju “nesposobnost proevropske opozicije da artikuliše jednu svrsishodnu i za gra?ane razumljivu formulu promena”.

Komentarišu?i kritike koje je PSG uputio na ra?un DS, pošto je lider DS-a Dragan Šutanovac izjavio da ?e ta partija u?estvovati u dijalogu o ustavnim promenama koji je inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vu?i?, Komši? je za Radio Slobodnu Evropu rekao da je re? o “prenaglašenoj vrednosnoj poziciji pokreta Saše Jankovi?a“.

“Mi tek treba da vidimo kakvu je promenu predložila DS i to nije a priori provu?i?evska promena. Ako Srbija želi da bude ?lanica Evropske unije, ona mora da promeni Ustav. O?ekivati da ?e se politi?ke snage polarizovati na dva radikalno suprotstavljena pola, a ne odrediti se i prema temi promene Ustava, u ovom momentu je preuranjen, prenaglašen i iluzoran politi?ki potez Jankovi?eve grupacije”, rekao je Komši?.

PSG saopštio je u sredu da obustavlja planove o izbornoj saradnji sa DS, zbog toga što je Šutanovac, kako se navodi u saopštenju, javno ponudio Aleksandru Vu?i?u saradnju na izmenama Ustava.

Jankovi?ev pokret objavio je saopštenje nakon što je Šutanovac rekao da je Politi?ki savet DS-a prošle godine dobio zadatak da uradi izmenu dela Ustava koji se ti?e pravosudnog sistema i da je taj predlog prezentovan pre dva meseca.

U svetlu novih trzavica u proevropskom bloku opozicionih stranaka, Komši? je kazao da ne veruje da ?e opozicija mo?i da ostvari zna?ajniji rezultat na izborima za Skupštinu grada Beograda.

“Mislim da to umanjuje šanse opozicije, jer ?e se stranke svestrano truditi da u medijima – u meri u kojoj su im oni dostupni, s obzirom na to da opozicija ima ograni?en pristup sredstvima informisanja – daju podršku svojim kandidatima, a to zna?i da ?e difuzno oslabiti mogu?nost koncentracije politi?ke pozicije”, rekao je Komši?.

Prema njegovim re?ima, to što je i uo?i beogradskih izbora glavna tema opozicionih partija odnos prema Vu?i?u govori da opozicija još nema konstruktivnu i novu platformu.

“Stoga je bitno danas u Srbiji otvarati klju?ne teme, kao što je promena Ustava, i to ne samo sa stanovišta preambule i usaglašavanja odredbi ?lanova Ustava sa evropskim zakonodavstvom, ve? i kada je re? o drugim temama. Ako politi?ku inicijativu svedemo pre svega na navijanje ‘za’ ili ‘protiv’ klju?ne politi?ke li?nosti u Srbiji, onda politika prestaje biti sadržinski zanimljiva i motivišu?a za onaj deo gra?anstva koji trenutno ne zna za koga da glasa”, rekao je Komši?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!