ANA LALIĆ: Nekoliko razloga za obijanje prostorija NDNV-a

14 Feb 2013

Šta li je motiv ovog nestašluka?

U Novom Sadu no?as su obijene prostorije Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Nepoznati po?inioci, koji ?e takvi vazda i ostati, nisu ništa odneli iz prostorija koje NDNV deli “popola” sa Klubom odbornika Skupštine grada.

Nezainteresovanost lopova za vajnu imovinu udruženja od nekoliko kompjutera, štampa?a, stotina knjiga i dva komada fiksnih telefona ukazuje, zaklju?iše organi, na to da motiv nije kra?a. I kod penzionera u Klubu sve na broju, sem flaše pelinkovca i flaše vinjaka, plus sto dinara iz “kase”.

Kako se ?ini, istraga je ve? u startu zapela… Nema tela, nema zlo?ina.

Pa, šta li je motiv ovog nestašluka?

Možda je problem ono “nezavisno” u nazivu Udruženja?

Od re?i “nezavisno” svakom pravom rodoljubu odmah isko?i alergija, želudac se zgr?i, vena na ?elu zapulsira. Ukoliko si nezavisan u Srbiji, to zna?i samo jedno: da te pla?a Amerika. A, svi znamo da Amerika ne?e mirno spavati dok ne uništi Srbiju. I da je koka- kola otrov. I da je Ledi Gaga pošast za pravoslavlje.

Doduše, i sama re? “društvo” aludira na neku organizovanu grupu koja deluje iz senke, sastaje se kradomice u svojim prostorijama, kriju?i se iza suesednih ubogih penzionera kao paravana, kuje zavere, planira ?ime tog dana obmanuti javnost i u ?iju korist, koga vazdi?i, a koga proglasiti – naravno zlonamerno i bez trunke dokaza – lopovom…
Ili je dovoljno samo to što su u pitanju novinari?

Jer u NDNV nisu makar kakvi, ve? mahom ONI novinari koji su po ustoli?enju ?irili?ne vlasti u Novom Sadu stavljeni na spiskove nepodobnih. Navodni novinari, a zapravo pla?eni izdajnici, agenti stranih službi, prodavci Kosova&Metohije, bezbožnici i hulje podmitljive…

Ipak, izvesnije je da je problem u onoj ?etvrtoj re?i u nazivu. Vojvodine.

Jer, u NDNV su sve sami separatisti. Bagra autonomaška.

Zapravo, to i nije udruženje novinara, ve? jedna pla?eni?ka grupa koja ?e, ukoliko joj se, juna?ki i patriotski ne stane na kraj, uskoro prerasti u paravojnu formaciju i otcepiti Vojvodinu od majke joj Srbije.

Malo li je razloga, od gore nabrojanih, da se obiju prostorije NDNV?

Ali, prera?unali se nepoznati po?inioci, vazda takvi ostali.

Ti “novinari” znaju kako da unište dokaze. Prošli su oni kroz kampove, treninge i tzv. seminare.

Novac, uglavnom ostavljen kraj neke kante za sme?e u uobi?ajenoj putnoj torbi (jer koli?ine su u pitanju), uzimaju isklju?ivo u kešu. Kompromituju?i materijal/potencijalni dokaz pro?itaju, memorišu, a zatim unište. Sitnije delove proguta požrtvovana sekretarica. Eventualne ostatke poliju kiselinom. Komunikacija sa “vezom” iz inostranstva se uspostavlja bezbednim kanalom koji je, isklju?ivo za ovu svrhu, izumela CIA. Mailove pišu u šiframa, latini?no, a mobilne telefone koriste isklju?ivo sa jednokratnom karticom.

Blackberry, mada je delovao pouzdan, od nedavno ne koriste.

Sve u svemu, Klub odbornika u koji svra?aju mahom penzioneri, uprkos uzrujanosti ?lanova, danas ?e normalno nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima.

Za NDNV važi isto.

Ana Lali? (Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!