ANA LALIĆ: Izdajem po kućama, besplatno!

03 Apr 2015

Izjava novinarke koja je optužena da radi za hrvatsku obaveštajnu službu

Ja, Ana Lali?, novinarka i strana pla?enica, izjavljujem slede?e:

Državu u kojoj se daje legitimitet ludilu, otima?ini, ugnjetavanju gra?ana, jebanju u zdrav mozak, govoru mržnje, stavljanju na stranu siledžija i psihopata: državu ?iji predsednik, ?ekaju?i vezu za Tviter i Fejsbuk, javno mnjenje naziva rušila?kim faktorom državnog suvereniteta; državu ?iji ministar pravde insistiranje javnosti da sazna ko je kriv za pogibiju šestoro ljudi i tek ro?enog deteta naziva „hajkom senzacionalsiti?kih medija“; državu u kojoj se „ukidaju“ svi ?iji se tok misli razlikuje od statuta i programa SNS; državu u kojoj se ljudski incidenti i statisti?ke pogreške nalaze na ministarskim, sekretarskim i gradskim funkcijama; državu u kojoj je 350.000 Novosa?ana talac kompleksa, kukavi?luka, manifetluka, bahatosti i bola u preponama jednog ?oveka; državu u kojoj se svaki pokušaj odbrane od paranoidnog ludila tuma?i napadom na njenog premijera; državu u kojojoj su jednoumlje, dodvoravanje, puzanje, drukanje, sitnodušje, glupost, prostakluk i niskost jedini poželjni model ponašanja – takvu državu ja ?u sa zadovoljstvom da izdam. Besplatno!

(Novinarku Anu Lali? je paranormalna organizacija Tre?a Srbija dva puta optužila da radi za hrvatsku obaveštajnu službu.)

(Foto: Jelena Ivanovi?)

Podelite ovu stranicu!