Ambasador OEBS-a: Institucije da pošalju jasan signal da se napadi na novinare neće tolerisati

14 Jun 2017

"Progonjeni su novinari koji se trude da rade profesionalno svoj posao, a progonjene su i sudije koje se trude da budu nezavisne"

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio izjavio je danas da institucije u Srbiji moraju da pošalju jasan signal da se napadi na novinare ne?e tolerisati.

“Institucije imaju važan zadatak da daju signal da se napadi na novinare na zadatku ne?e tolerisati“, rekao je Oricio na konferenciji “Medijske slobode i bezbednost novinara u Srbiji – šta je slede?i korak”.

On je podržao Sporazum o poboljšanju bezbednosti novinara, koji su u decembru potpisali predstavnici tužilaštva, policije i novinarskih udruženja.

Ambasadorka Džulija Fini (Julia Feeney) kazala je da veruje da je saradnja izmedju policije, tužilaštva i novinara je klju?na za bezbedan rad novinara i založila se da se potpisani Sporazum što pre primeni.

“Svaki napad na novinare je napad na slobodu izražavanja, a medije ne treba da u?utkujemo, ve? da ih ohrabrujemo da odgovorno obavljaju svoj posao. Nijedno demokratsko društvo ne sme tretirati novinare kao neprijatelje, ve? kao važan stub demokratskog društva. Istraživa?ko, kriti?ko i oštro novinarstvo je temelj svakog demokratskog društva koje teži prosperitetu”, kazala je Džulija Fini.

Zamenik republi?kog javnog tužioca Branko Stamenkovi? kazao je da su radne grupe koje su formirane nakon potpisivanja Sporazuma do sada održali tri sastanka, koji su bili konstruktivni, ali na kojima je bilo i dosta kritika i rasprava.

“Primetili smo odre?eno nerazumevanje od strane novinarskih udruženja i medijskih asocijacija… Potrebna je dodatna edukacija novinara iz oblasti krivi?nopravne zaštite”, kazao je Stamenkovi?.

Pomo?nik ministra kulture i javnog informisanja Miloš Jankovi? rekao je da je izrada Medijske strategije u planu „u najskorijem roku“.Konferencija bezbednost novinara BG2Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Maji? rekao je da su u Srbiji progonjeni novinari koji se trude da rade profesionalno svoj posao, a progonjene su i sudije koje se trude da budu nezavisne.

„Teško je na?i zemlju u kojoj ne postoji vladavina prava, a postoje slobodni mediji, kao što je teško na?i državu u kojoj nema slobodnih medija, a postoji vladavina prava. Tako?e, nema slobodnih izbora bez slobodnih medija i ukoliko gra?anima uskra?ujete informacije ili nemate nezavisno pravosu?e“, kazao je Maji?.

Potrebna efikasnija primena Sporazuma o bezbednosti novinara

Predstavnici novinarskih i medijskih udruženja zatražili su danas da Sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara kona?no mora po?eti da se primenjuje, dok je zamenik republi?koj javnog tužioca Branko Stamenkovi? tvrdio da se Sporazum primenjuje.

„Izgleda da je država potpisivanjem Sporazuma smatrala da je posao završila. Mi na to ne pristajemo, ve? zahtevamo da se potpisano po?ne primenjivati. Najmanje što o?ekujemo je da vlast prestane sa kreiranjem atmosfere u kojoj je hajka na novinare mogu?a i poželjna“, rekao je predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Slaviša Leki? na konferenciji “Medijske slobode i bezbednost novinara u Srbiji – šta je slede?i korak”.

Navedeni Sporazum potpisali su krajem decembra meseca prošle godine predstavnici republi?kog tužilaštva, MUP-a Srbije i novinarskih i medijskih udruženja.

Petar Jeremi? iz Udruženja novinara Srbije rekao je da ?injenica da se niko iz MUP-a Srbije nije pojavio na današnjem skupu predstavlja jasnu poruku države novinarima i medijima.

On je apelovao na novinare, a naro?ito one na lokalu, da ne treba da ?ute o pretnjama koje dobijaju.

Urednik Južnih vesti iz Niša Predrag Blagojevi? ocenio je da je Sporazum samo izgovor za vlast da pred EU mogu da kažu: “Eto, sara?ujemo”, a da u stvari ne žele da ga primene.

Advokat Miloš Stojkovi? rekao je da se pitanje zaštite novinara ne sme shvatiti kao pitanje „štrikliranja“ pregovara?kih poglavlja, ve? kao pitanje koje je od suštinskog zna?aja za demokratizaciju društva.

Zamenik republi?kog javnog tužioca Branko Stamenkovi? rekao je da je komunikacija izme?u potpisnika Sporazuma uspostavljena, a formirana je i radna grupa koja prati primenu Sporazuma i koja je do sada održala tri sastanka.

„Jako je važno naglasiti da dobra volja apsolutno postoji i mi smo ispunili ili ispunjavamo svaku ta?ku potpisanog Sporazuma. Dakle, sistem je postavljen, a radna grupa ?e reagovati ako budu uo?ene nepravilnosti“, kazao je Stamenkovi?.

Dodao je da i novinari moraju da razumeju da nije mogu?e uvek dati sve podatke iz istrage iz raznih razloga, ne zbog zavereni?kog pristupa, ve? je re? o poštovanju zakona.

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? rekao je da su novinarska i medijska udruženja imala velika o?ekivanja od ovog sporazuma i imaju ih i dalje.

„Ohrabruje nas ?injenica da se u realizaciju sporazuma uklju?ila i Misija OEBS-a a o?ekujemo da se uklju?e i drugi me?unarodni faktori“, kazao je Sejdinovi?.

Prema njegovim re?ima, veoma je važna poruka da se onima koji novinarima prete smr?u pošalje jasna poruka da je u pitanju krivi?no delo, jer im se, u suprotnom, šalje upravo suprotna poruka.

Sejdinovi? je rekao da ohrabruje vest da je tužilaštvo uputilo policiji zahtev da se utvrdi ko su bili napada?i na novinare 31. maja u Beogradu.

Konferenciju su organizovali Nezavisno društvo novinara Vojvodine, OEBS i Ambasada Australije u Beogradu.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!