Alfa banka i Eurobanka se spajaju

29 Aug 2011

Dve grčke banke, koje posluju i u Srbiji, spajaju se u najveću grčku banku. Da li je to odgovor na krizu?

Atinska berza je danas privremeno prekinula trgovinu akcijama Alfa banke i Eurobanke posle zvani?nog saopštenja o planiranom spajanju kojim ?e nastati najve?a gr?ka banka. Berza kaže da su dve privatne banke izvestile tržišne vlasti da ?e se njihove uprave sastati kasnije danas da bi se dogovorile o spajanju i nov?anom podsticaju za novu banku.

Prekid trgovanja akcijama dveju banaka traja?e dok ulaga?i ne saznaju ishod pregovora i uslove sporazuma. Ako posao bude zaklju?en njime ?e biti stvorena najve?a gr?ka banka – sa imovinom od oko 150 miliardi evra, od ?ega 80 milijardi evra u ulozima.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!