Aleksić: NVO i mediji sve više upoznati sa značajem EU

13 May 2016

Važno je da građani kroz razne edukacije zaključe da priključivanje EU donosi velike benefite Srbije

Šef sektora za evropske fondove i edukaciju Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine Andrija Aleksi? izjavio je danas u Subotici da se Srbija nalazi u paradoksalnoj situaciji u kojoj gotovo 50 odsto stanovništva želi da ide u Evropsku uniju i da se evropski fondovi sve više otvaraju, a da sa druge strane u Skupštini Srbije imamo i antievropske snage, preneo je danas portal Maglo?ista?.

“Mislim da je to jedno zasi?enje ove teme jer put u EU traje ve? 16 godina. Me?utim, važno je da gra?ani kroz razne edukacije zaklju?e da priklju?ivanje EU donosi velike benefite Srbije”, rekao je Aleksi? novinarima u Savezu strukovnih društava i udruženja.

On je kazao da su nevladin sektor i mediji sve više upoznati sa zna?ajem priklju?ivanja Srbije EU i da je medijima od ove godine dostupan medija program u sklopu programa Kreativna Evropa putem kojeg mogu da zatraže stru?nu i finasijsku pomo?, posebno za promovisanje tema koje se ti?u EU.

“Civilni sektor je jako važan i treba da bude zastupljen u svim sferama, posebno kada je u pitanju omladinska politika”, rekao je Aleksi?.

Koordinatorka Instituta Republikon iz Ma?arske Elza Mor?anji rekla je da je cilj ovog projekta borba protiv evroskepticizma koji narušava pogled gra?ana na zna?aj Evropske unije.

“Gra?ani i nevladine organizacije treba da razumeju na koji na?in funkcioniše EU i da to nije ništa apstrakno i daleko”, kazala je Mor?anji.

Ona je rekla da se raspoloženje gra?ana Ma?arske o Evropskoj uniji uglavnom poklapa sa stopom evroskepticizma koji vlada u celoj Evropi.

“Bez obzira na koriš?enje evropskih sredstava iz razli?itih oblasti, naša istraživanja su pokazala da prose?an gra?anin Ma?arske nije baš optimista kada je u pitanju budu?nost Evropske unije”, kazala je Mor?anji.

Trodnevnu konferenciju „Odnos gra?anstva prema Evropskoj Uniji“ koja se bavila pitanjima evroskepticizma i totalitarizma u pretpristupnoj državi, organizovali su Institut Republikon iz Ma?arske i Društvo za regionalne nauke iz Srbije. Skupu su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija, gra?ani, predstavnici državnih organa, raznih institucija, politi?kih partija. Projekat je finansirala evropska organizacije Evropa za gra?ane.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!