ALEKSEJ MAKARKIN: Tramp neće biti Putinova marioneta

20 Nov 2016

Budući predsjednik SAD će možda biti spreman da se dogovori sa Rusijom, ali na njegovu politiku će uticati veoma mnogo limitirajućih faktora, kazao je za slovačku Pravdu analitičar Centra političkih tehnologija Aleksej Makarkin iz Moskve

Da li je Rusija na dobitku pobjedom Donalda Trampa?
Mislim da je prije dio predizborne retorike. U njoj se koristila pojednostavljena formula da iza Hilari Klinton stoji Barak Obama, a iza Donalda Trampa Vladimir Putin. Stvarnost je mnogo složenija.

Kandidat republikanaca tokom kampanje je više puta ponovio da želi da normalizuje zategnute (pooštrene) odnose sa Rusijom. Nije to mislio ozbiljno?
Tramp je tip ?ovjeka, koji govori to što u datom trenutku smatra da je korisno. Mogu?e da se stvarno nada da se sa Rusijom može dogovoriti. Pitanje je u kakvom formatu i na ?emu. Kada posmatramo aktivnosti Obamine administracije, njegov šef dimplomatije Džon Keri se u vezi pitanja Sirije dugo trudio da postigne dogovor. Na kraju ništa nije postignuto. Tramp ?e se isto tako truditi. Iz daleka nije sigurno da ?e da uspjeti. Nije poznato koliko ?e biti strpljiv u dijalogu sa Moskvom. Pri tome kao budu?i predsjednik SAD ukoliko bude nestrpljiv može biti prema Moskvi još oštriji od njegovog prethodnika. Kad je Tramp pri?ao o potrebi za poboljšanjem odnosa sa Rusijom, sigurno nije imao na umu da ?e SAD vršiti zna?ajne ustupke i sigurno je da ne?e Moskvi da preda cijeli postsovjetski prostor.

Upravo od toga strepi Ukrajina i zemlje Baltika. Imaju li razlog?
To se naravno ne?e desiti. Tramp je pobjedio sa sloganom obnavljanja veli?ine (velike) Amerike, što ?e teško i?i u paketu sa ustupanjem svojih saveznika protivniku. Druga stvar je da se u predizbornoj kampanji iz takti?kih razloga odigrao (kladio) na izolacioniste, koji u dovoljnoj mjeri ne shvataju šta bi trebala Amerika da traži na Ukrajini. To je bila kampanja. U njoj je Tramp pokušao Klintonovu da opiše kao opasnog jastreba, sposobnog da od konflikta sa Rusijom napravi tre?i svjetski rat. Ona je njega ozna?avala za Putinovu marionetu. Isto tako Klintonova je pragmati?na politi?arka, ona nikad ne bi izazvala atomsku apokalipsu, a ni Tramp ne?e da igra kao što Putin svira.

U kampanji je nagovijestio da bi mogao da prizna aneksiju Krima za teritoriju Rusije i da ?e da razmotri ukidanje sankcija Moskvi.
Za to mu je potrebna saglasnost Kongresa. Bez njegovog odobrenja predsjednik ne može sprovoditi vlastitu vanjsku politiku. O ovakvim bitnim stvarima ne smije odlu?ivati na svoju ruku. Možda Tramp kao ?ovjek je bio spreman da se dogovori sa Rusijom, ali na njegovu politiku ?e uticati veoma mnogo ograni?avaju?ih faktora.

Zna?i da možemo se saglasiti sa ruskim politologom Glebom Pavlovskim koji je pobjedu Trampa ironi?no nazvao da „u Americi možete da za predsjednika izaberete i idiota, ali sistem ?e uprkos tome nastaviti da funkcioniše“?
Ne mislim da je idiot. Takvog u demokratskim izborima nije mogu?e izabrati. A da li mu nedostaju politi?ka iskustva? Predsjednik SAD je na ?elu izvršne vlasti i raspolaže velikim državnim aparatom i njegovu politiku koriguje zakonodavna vlast. Zato ne o?ekujem nikakve zna?ajne promjene. Kad bi Tramp iznad svojih ovlasti pokušao nekakvu revoluciju onda sistem vaga i protivteže (u spojenim posudama) ima svoj zaštitni mehanizam. U krajnjem slu?aju zbog kršenja zakona mogao bi da se suo?i sa impeachmentom, nakon ?ega bi ga na ?elu države naslijedio potpredsjednik.

Da li je mogu?e da ?e Tramp da nastavi zapo?etu vanjsku politiku Obame?
Pretpostavka je da ?e do odre?enih promjena do?i. Amerika ?e osim drugog, tražiti od svojih saveznika da više u?estvuju u vlastitoj bezbjednosti a da pove?aju izdatke za odbranu. To opet nije nešto zbog ?ega bi Moskva trebala da se raduje. Za Rusiju je to hendikep, jer sa Trampom nema iskustva. Znamo ga samo kao predsjedni?kog kandidata, što je po pravilu, slikovito re?eno, potpuno druga?iji ?ovjek nego predsjednik. Bivšu šeficu diplomatije Klintonovu Moskva dobro poznaje. Njeni budu?i koraci su bili lakše predvidljiviji od poteza zagonetnog novajlije.

Tramp je u kampanji izjavio da prije inaguracije želi sastanak sa Putinom. Da li je to realno?
Ne može se to u potpunosti isklju?iti. Ali o ?emu ?e da pri?aju? Novi momenat bi mogao da bude borba protiv terorizma. Ali kad do?e do detalja onda obje strane vide da problem vide razli?ito (shvataju po svome), sastanak je mogu?e održati, pitanje je što ?e biti poslije. Kakvi god su planovi SAD u vezi naoružavanja, to ?e se u Rusiji tuma?iti veoma negativno. A Tramp se njih ne može odre?i, jer je to klasi?an pristup republikanaca orijentisanih ne samo na odbranu protiv vanjskog neprijatelja, na primjer, Rusije, ve? je prije svega, to je impuls za doma?u privredu. Nekakav sastanak prije inaguracije teško da ?e donijeti nešto više, samo to da ?e se upoznati. Nikakav restart odnosa, koji po?iva na zajedni?kim vrijednostima, slobode i demokratije u ovom trenutku nije realan. Maksimalno šta obje strane mogu pokušati je na?in relaksiranja napetosti kao u vremenima hladnog rata.

Po vašem tuma?enju ispada da Moska nema nikakav poseban razlog da slavi rezultate ameri?kih izbora.
U dijelu ruske javnosti uprkos tome je nastala svojevrsna euforija. Neki smatraju da Tramp je „naš ?ovjek“. Da ?emo se s njim dogovoriti i podijeli?emo svijet, na na?in: njemu Amerika a nama sve ostalo… Mnogi su u ovom slavlju predvidjeli ?injenicu da je Tramp konzervativni republikanac, a u njegovoj stranci je mnogo neokonzervativaca. Drugi se raduju iz drugih razloga. Shvatili su da Tramp ne?e da bude prijatelj Rusije, ali vjeruju da ?e SAD pod njegovim vo?stvom loše pro?i. Kao slab lider ima?e konflikte sa Kongresom a ako ne izazove raspad SAD-a, kao što je pošlo za rukom Gorba?ovu sa SSSR, barem ?e zna?ajno oslabiti. Ja sam ubije?en da se i jedni i drugi se raduju lažnim nadama.

Ko ?e po dolasku Trampa u Bijelu ku?u voditi vanjsku politiku?
Vjerovatno me?u njima ?e biti i ljudi kojih znamo iz vlade predsjednika Džordža Buša mla?eg, i kad ne smatram da bi se mogla ponoviti zna?ajna dominacija neokonzervativaca kakva je bila kod njega u timu. Pobjednik Tramp je lider Republikanske stranke. Me?u samim republikancima mnogi ga ne vole. Nijesu mu ni pomagali u predizbornoj kampanji, a neki su mu ?ak bili i prepreka. Ali sada, prirodno svi ?e da ?ekaju u redu. Tramp nema vlastite savjetnike, njegov tim je mali i funkcije ?e morati da dijele preko svoje stranke kako bi obezbjedili podršku u Kongresu. Novi kreatori vanjsko politi?ke linije ?e sa velikom vjerovatno?om nastupati jednako (kao Tramp za ubrzano naoružavanje SAD-a. To ?e da miriše na novu trku u naoružanju što sigurno ne?e se svidjeti Rusiji. Još ve?i rizik za Rusiju ?e biti Trampova ekonomska politika.

U kom smislu?
Iz više aspekata. Prvi aspekt su privredne turbulencije u vezi sa dolaskom Trampa. To je veoma prost ?ovjek koji ima nekad vrlo prizemne i kontraverzne izjave kojih se ne?e odre?i ni kad se useli u Bijelu ku?u. Berze uvijek pažljivo osluškuju svaku rije? ameri?kog predsjednika. Povrh toga Tramp je ekonomski nacionalista i može da izazove trgovinski rat, što bi moglo imati posljedice za cijelosvjetsku ekonomiju na koju je Rusija naslonjena. I na kraju: Tramp ne voli ekologe. Svaki demokrata u SAD ih obilazi, ali Tramp nema namjeru da uvaži njihova mišljenja. Zalaže se za pove?anu eksploataciju nafte i gasa. Ovom sektoru biznisa pruži?e odrešene ruke. Za Rusiju je to prijetnja u vidu još ve?eg obaranja cijena energenata (energetskih surovina), jer u situaciji nakon iscrpljuju?e krize trošiti rezerve nije nimalo ohrabrivaju?a perspektiva.

(Antena M / Preveo: Mihal Splevak)

Podelite ovu stranicu!