ALEKSANDRA JERKOV: Pajtiću, podrži nas!

05 Jan 2012

Vojvođanska vlast nema i nezainteresovana

– Posao vojvo?anske administracije je da podrži interese Vojvo?ana, a ?injenica da je pet poslanika Lige uradila za pokrajinu više nego cela vojvo?anska vlada, najbolje govori i o njenim rezultatima i o njenoj iskrenosti – kaže Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine i zamenica šefa poslani?ke grupe Za evropsku Srbiju u intervjuu za portal Glasa?ka kutija.

GK: U poslednje vreme, pokrajinska administracija ?esto se nalazi na meti kritika vaše partije. Smatrate li da ?elnici pokrajine stavljaju strana?ke interese ispred vojvo?anskih?

– Vojvo?anska administracija trebalo bi, po logici stvari, da bude prva u borbi za interese Vojvodine, ali je praksa pokazala da je ona ostajala nema i nezainteresovana svaki put kada su ti interesi ugroženi. Mislim tu i na Vladu Vojvodine i na pokrajinsku skupštinu, koja je iz nepoznatih razloga, od kako je na njenom ?elu gospodin Šandor Egereši, prestala da predlaže zakone i amandmane. Treba podsetiti da je u prethodnim sazivima skupštine, dok su na njenom ?elu bili Bojan Kostreš ili Nenad ?anak, predloženo desetine zakona republi?kom parlamentu. Stvari su veoma jednostavne -Vojvodina i Vojvo?ani imaju šta da kažu i da predlože, a obaveza njihove Vlade i njihove skupštine je da ih u tome podrži i da zastupa njihove stavove i interese. Ako je situacija druga?ija, onda nešto o?igledno nije u redu. Što se ti?e pokrajinskog premijera Bojana Pajti?a, mogu da razumem da ne mora biti u prvim redovima borbe za autonomiju ako bi mu to pri?inilo probleme u njegovoj stranci, ali bi bilo lepo da nas makar podrži u borbi u Skupštini Srbije. Ovako 5 poslanika LSV sa 10 odsto podrške gra?ana Vojvodine ve? godinama zastupa interese 100 odsto Vojvo?ana i ?ini za njih više nego cela Vlada Vojvodine, što govori o njenom radu i stavovima.

GK: Pojedinci tvrde da se iza borbe za autonomiju u stvari krije želja da Novi Sad postane vojvo?anski Beograd, kao i da u prilog toj tezi idu i rezultati poslednjeg popisa stanovništva?

– Slažem se da Novi Sad postaje vojvo?anski Beograd, ali smo do te situacije došli baš zbog izostanka suštinske autonomije. Kako je centralizovana Srbija, tako je centralizovana i Vojvodina. Iskustva iz perioda kada je Vojvodina imala punu autonomiju, govore suprotno – u to vreme se gradilo po celoj pokrajini, a najmanje po Novom sadu. Kada bi Vojvodina imala mogu?nost da sama rasporedi sredstva, sigurno bi to u?inila ravnomerno, tako da svi napreduju. Uostalom, suština decentralizacije jeste da ne postoje zaba?eni regioni i zapuštene sredine.

GK: Kako gledate na inicijativu URS-a za decentralizaciju Novog Sada?

– Iskreno, meni je isticanje te inicijative ?udno, jer je Srpski pokret obnove o tome pri?ao godinama unazad. Izgleda da URS funkcioniše tako što prisvaja tu?e inicijative i predstavlja ih kao svoje. Još je ?udnije što je najglasniji zastupnik te ideje Maja Gojkovi?, a pritom se zaboravlja da je ona ?etiri godine imala priliku da udari ono što sada obe?ava, doduše tada kao kadar radikala (što se tako?e zaboravlja), pa se postavlja pitanje zašto nije? Podržavam svaki progam koji ?e doneti bolje gra?anima, ali je problemati?no kada stranke bira?ima nude naknadnu pamet i „tu?e perje“.

GK: Kakav je stav LSV prema deklaraciji „Preokret“?

– Niko nas nije ni kontaktirao povodom uklju?enja u „Preokret“, niti nas pitao za stav ili podršku. Naš problem u vezi sa „Preokretom“ je ?injenica da se Srbija u ovom trenutku ne može menjati osim u saradnji sa Demokratskom strankom, pa ne shvatam koja je poenta slabljenja pozicije DS-a tom deklaracijom, kada ?e posle izbora nosioci Preokreta sara?ivati sa tom partijom i to se unapred zna. Ovako, „Preokret“ predstavlja samo vetar u le?a SNS-u, a Ligi nije u interesu da naprednjaci imaju najviše mandata niti da im pomažemo u ostvarivanju boljeg izbornog rezultata.

GK: Tokom prethodne predizborne kampanje, bilo je nemogu?e da ?e LSV posaditi Ivicu Da?i?a u ministarsku fotelju i odbiti saradnju sa LDP-om.

– Glasali smo za Vladu u kojoj je Ivica Da?i? ministar policije i to stoji, ali sa druge strane, da ova Vlada nije imala našu podršku, Da?i? bi opet bio ministar, samo bi mu premijer bio Koštunica ili Nikoli?. Razmišljali smo o budu?nosti Srbije i birali manje zlo, opet.

GK: Posle Petog oktobra, Nenad ?anak je pri?ao kako je sedeo na ruci dok mu ne utrne kako bi mogao da zaokruži ime Vojislava Koštunice na glasa?kom listi?u. Dokle ?e gra?anska opcija u Srbiji birati manje zlo?

– Izme?u „dva zla“ ?emo vagati sve dok budemo imali privid dvopartijskog sistema, kome na ruku ide i prevazi?en izborni sistem koji otežava manjim strankama da samostalno u?u u parlament. Gra?anska opcija bi?e u problemu sve dok bude vladala „rezultatska atmosfera“, pa ?e umesto svoj izvorni program podre?ivati kompromisima i što bezbolnijem ishodu. Nažalost, naše društvo još uvek nije dovoljno napredovala da bi ta napredna, gra?anska ideja bila dovoljno jaka da ne zavisi od nikoga.

(Glasa?ka kutija)

Podelite ovu stranicu!