ALEKSANDAR OLEKSANDROVIČ: Zabrana ulaska u Ukrajinu za Dveri i DSS zbog Krima

01 Nov 2015

"Mi smo usvojili interne propise kojima je jasno propisana procedura za ljude koji žele da putuju na Krim"

„Moja obaveza bila je da politi?ku delegaciju Srbije upozorim na mogu?e posledice odlaska na Krim, jedna od njih je uskra?ivanje pristupa teritoriji Ukrajine“, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za RSE ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Oleksandrovi?, povodom zvani?ne posete delegacija Demokratske stranke Srbije i Dveri Krimu, ukrajinskom poluostrvu koje je Rusija anektirala.

Delegacije predvo?ene predsednicima tih partija, Sandom Raškovi?-Ivi? i Boškom Obradovi?em, na Krimu su boravili tokom posete Rusiji, a tom prilikom su imali i niz politi?kih susreta. Sve to u?injeno je mimo propisa i procedura Ukrajine, ?iji teritorijalni integritet zvani?na Srbija, podsetimo, poštuje.

DSS i Dveri su u petak izdale i odvojena saopštenja u kojima tvrde da je delagicija optužena da je nezakonito ušla na teritoriju Ukrajine, a da su lideri partija „stavljeni na listu kriminalaca“. Ambasador Oleksandrovi?, u razgovoru za RSE, podse?a da su procedure za posetu Krimu, dobro poznate:

Aleksandar Oleksandrovi?: Bio sam veoma jasan u pismima koja sam uputio dvema osobama koje su predvodile delegacije i medijima u Srbiji. To je bilo otvoreno pismo ?ija je namera bila da ih, u idealnom scenariju, ubedi da ne posete Krim. Ali, ukoliko odlu?e da to ipak u?ine, moja je obaveza bila da im objasnim mogu?e posledice. Jedna od njih je uskra?ivanje pristupa teritoriji Ukrajine kada požele da tamo putuju. To je jednostavno tako. Glavni razlog je to što je Krim nelegalno anektiran i sada okupiran od strane Ruske Federacije.

Mi smo usvojili interne propise kojima je jasno propisana procedura za ljude koji žele da putuju na Krim. Tako?e, želeo bih da uputim i na odluku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 27. marta prošle, 2014. godine, a u kojoj 100 država, ?lanica UN, potvr?uje teritorijalni integritet Ukrajine unutar me?unarodno prepoznatih granica, što naravno, uklju?uje i Krim.

RSE: Da li je taj kazneni mehanizam koji ste pomenuli aktiviran?

Aleksandar Oleksandrovi?: Nisam još kontaktirao nadležne agancije u Ukrajini, Bezbednosnu službu i službu za kontrolu granica, tako da ne mogu sa stoprocentnom sigurnoš?u da vam kažem da li je to ve? u?injeno. Po standardnoj proceduri, takve zabrane ugalvnom stupaju na snagu automatski, ali ne znam konkretne detalje.

RSE: Pitao sam to, jer su delegacije ve? izdale saopštenja u kojima navode da su optužene za nezakonit ulaz u Ukrajinu. Tako?e, traže i zaštitu vlasti Srbije, a saopštenja ambasade Ukrajine, nazivaju nediplomatskim…

Aleksandar Oleksandrovi?: Ono što vam mogu re?i jeste da sam, na primer, u jednom trenutku mog boravka u Srbiji morao da posetim Kosovo, jer su ukrajinske trupe deo KFOR-a, gde su angažovani u humatiranoj misiji uklanjanja mina. Pre te posete, kontaktirao sam Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Kancelariju vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i od njih tražio dozvolu, koju sam i dobio. Dakle, s obzirom da sam morao da putujem tamo kako bih posetio naše vojnike, a da Ukrajina ne priznaje nezavisnost Kosova i da verujemo da je to teritorija Republike Srbije, kontaktirao sam zvani?ne vlasti Srbije. Dakle, ta delegacija politi?kih partija iz Srbije je mogla da u?ini isto, ali su oni odabrali da to ne urade.

(Ognjen Zori?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!