Albanija: Zatvaranje univerziteta zbog prodaje diploma

05 Aug 2014

Albanija zatvara 30 obrazovnih ustanova zbog slabe kvalitete edukacije i prodaje diploma

Ministarstvo obrazovanja Albanije donijelo je odluku o zatvaranju više od 30 obrazovnih ustanova, me?u kojima i 18 sveu?ilišta, a kao razlog za oduzimanje licenci tim institucijama navodi se „slaba kvaliteta edukacije i prodaja diploma za novac“.

Odluka je upu?ena na odobrenje Vije?u ministara, prenosi agencija Anadolija, a njome ?e biti ukinute licence za brojna sveu?ilišta, koledže, gimnazije i stru?ne škole.

Na Obrazovnoj konferenciji održanoj na Sveu?ilištu u Tirani, albanski premijer Edi Rama izrazio je podršku nastojanjima Ministarstva obrazovanja da poboljša kvalitetu obrazovanja i okon?a loš imidž albanskog obrazovnog sustava.

I uvjetno oduzimanje licenci

Najavio je i kako ?e, u tom kontekstu, uskoro biti uvedeni novi uvjeti licenciranja obrazovnih ustanova.

Odlukom ministarstva privremeno su uvjetno oduzete licence za još 13 sveu?ilišta.

U odluci ministarstva se tako?er navodi da ?e diplome svršenih studenata obrazovnih ustanova koje su ostale bez licence biti priznate, a da ?e u?enici i studenti koji trenutno poha?aju iste biti upisani na druge školske ustanove.

Njima ?e se priznati razdoblje školovanja u zatvorenim ustanovama, a sve to kako ne bi bili izravne žrtve ovog poteza Ministarstva obrazovanja.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!