Albanija: Ukidanjem općina do uštede i investicija

03 Mar 2014

Vlada Albanije namjerava ukinuti gotovo 300 od ukupno 373 općine radi poticanja investicija i uštede

Vlada u Tirani pokrenula je administrativne i teritorijalne reforme. Cilj je ušteda, smanjenje birokracije i druga?iji na?in usmjeravanja investicija.

Sjever Albanije je poznat po prirodnim ljepotama. U tim brdima, na dvije tisu?e metara nadmorske visine, žive blizu ?etiri tisu?e stanovnika, u sedam sela koja ?ine op?inu Terthore.

Desetlje?ima su stanovnici navikli rješenja za svoje probleme tražiti u ovoj op?ini, ali to bi se uskoro moglo promijeniti.

No, gradona?elnik opštine Terthore i devet zaposlenih ne brinu da ?e zbog teritorijalne reforme uskoro izgubiti posao.

Podrška reformi slaba

“Mislim da nije izvodljiva, jer za to je potrebno vrijeme i naprosto nije izvodljivo da se okon?a prije idu?ih lokalnih izbora 2015. godine. Oni misle da je to lako, ali kada središnje vlasti po?nu provoditi ovu reformu tek ?e onda vidjeti s kakvim problemima ?e se suo?avati”, kaže Rrahman Dema, predsjednik Op?ine.

Bivši lokalni tajnik komunisti?ke partije Adem Matmuja sada se ovdje bavi sto?arstvom. Veliki broj kooperativa, kaže, pretvoren je u op?ine tijekom raspada komunisti?kog sistema i treba ga smanjiti.

“Smatram da treba ukidati neke op?ine, jer ih ima previše, s velikom administracijom. Mislim da bi bilo bolje da se taj novac ulaže izravno u poboljšanje uvjeta života”, kaže Matmuja.

No, podrška teritorijalnoj reformi rijetka je me?u mještanima.

“Nije došlo vrijeme da se ukidaju ove op?ine, jer one služe zajednici. Mislim da nije uredu da mi putujemo kilometrima za jedan dokument”, smatra Ilmi Ademi, stanovnik sela Bardhoc.

“Ako se bude provodila ova reforma, mi ?emo biti prinu?eni prosvjedovati, jer ?emo za jedan obi?ni izvod morati trošiti novac i i?i u grad. Ovo nije dobro”, kaže Ademijev sumještanin Nebi Dema.

“Gradona?elnici opština sa malim brojem stanovnika su odlu?ni da ih brane. Me?utim, odlu?na je i Vlada, koja planira da do narednih lokalnih izbora slede?e godine ukine blizu 300 od postoje?ih 373 opštine”, javlja reporter Al Jazeere Avni Ahmetaj.

Ministar: Trošimo novac, a nema investicija

Ministar nadležan za administrativno-teritorijalnu reformu Bledi Cuci kaže da ?e njezinim provo?enjem Vlada godišnje štedjeti 25 milijuna dolara i pove?ati kapitalne investicije u ruralnim sredinama.

“Blizu 60 posto op?ina u Albaniji nisu u stanju ulagati u projekte. Ove op?ine pokrivaju samo dva posto svog prora?una iz vlastitih prihoda. To zna?i da 98 posto njihovog prora?una mora osigurati država. Mi smatramo da trošimo novac uzalud, jer ovako ne ulažemo u poboljšanje uvjeta života tih gra?ana. U 232 op?ine živi manje od pet tisu?a stanovnika. Ova fragmentacija je uzrok što se državni novac troši bezrazložno i nema kapitalnih investicija”, objašnjava ministar lokalne administracije.

Da bi se ove reforme provele potreban je konsenzus najve?ih politi?kih stranaka, a nakon toga Vladu ?eka još jedan zadatak, a to je da uvjeri brojne gra?ane da ?e bolje živjeti bez njihovih trenuta?nih op?ina.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!