Albanija otvara arhiv komunističke partije

02 May 2015

Građani će moći pregledati vlastite dosjee, koje je načinila politička policija Sigurimi između 1944. i 1990. godine

Albanski parlament izglasao je zakon kojim se ukida tajnost arhiva nekadašnje komunisti?ke tajne policije, pa gra?ani odsad mogu pregledavati vlasite dosjee, javlja Hina.

Politi?ka policija (Sigurimi) nadzirala je Albance duže od 45 godine, izme?u 1944. i 1990. godine.

Zakon omogu?ava osobama koje je progonio komunisti?ki režim, nekadašnjim kolaboracionistima režima, ali i svakoj zainteresiranoj instituciji da pregledaju arhiv Sigurimija.

Potvrde o nesaradnji

Komisija od pet osoba bit ?e zadužena za pregled dosjea i stavljanje na raspolaganje zainteresiranim osobama. Ona ?e izdavati i “potvrde o nesaradnji” s komunisti?kim režimom, Albancima koji se žele kandidirati za dužnosti u državnoj upravi ili na izborima.

Zakonom se odre?uje i da ?e nekadašnji ?lanovi Sigurimija biti u budu?nosti smijenjeni s javne funkcije. Ta se mjera, me?utim, ne odnosi na osobe koje su sara?ivale s tajnom policijom izme?u 1944. i 1990.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!