AKV: Advokatura je brana nadripisarima i laicima u pružanju pravne pomoći

06 dec 2017

“Advokatura je prema članu 67. Ustava Srbije, pored službi pravne pomoći u lokalnim samoupravama, jedina ovlašćena da pruža pravnu pomoć"

Advokatska komora Vojvodine (AKV) najoštrije je danas osudila izjave zvaničnika vlade i predstavnika nevladinog sektora koje se tiču pužanja pravne i besplatne pravne pomoći građanima i ponovila da je advokatura jedina koja na adekvatan način može pružiti odgovarajuću pravnu pomoć građanima, nasuprot nadripisarstvu i laizicmu.

“Advokatura je prema članu 67. Ustava Srbije, pored službi pravne pomoći u lokalnim samoupravama, jedina ovlašćena da pruža pravnu pomoć. Ipak, pojedina ministarstva i nevladine organizacije ignorišu ovu činjenicu”, naveo je AKV u saopštenju za javnost.

Precizira se da je nedavno Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) izdao „Vodič za samozastupanje građana na sudu „, dok je gotovo istovremeno ministar Zoran Đorđević najavio da će za pomoć žrtvama nasilja „na tenderu biti izabrana najkvalitetnija NVO“, jer je, kako kaže, reč o odgovornom poslu gde žrtvama nasilja moraju biti dostupni stručni ljudi.

“Ovakvi postupci, s jedne strane, unose pravnu nesigurnost jer pravnu pomoć ne mogu pružati gore navedena lica i organizacije, a s druge, nedopušteno prejudiciraju određena pitanja važna za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Postavlja se pitanje motiva za tranziciju pružanja pravne pomoći na subjekte koji to nisu i nikako ne mogu biti, jer im nedostaju kvalifikacija, odgovornost, kvalitet kao i zakon koji uređuje njihovo delovanje iz oblasti pružanja pravne pomoći”, piše u saopštenju.

Dodaje se da AKV ostaje pri svom stavu da bi pravnu pomoć trebalo da pruža advokatura, koja je, kao uređena služba pravne pomoći, garant da će takva pomoć građanima biti pružena na kvalitetan i odgovoran način, nasuprot “nadripisarstvu i laicizmu”.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!