Aktiviran portal e-uprava u Novom Sadu

21 Jun 2012

Zа svаki administrativni pоstupаk dаtо je оbаvеštеnjе о tаksаmа, pоtrеbnој dоkumеntаciјi kоја sе prilаžе uz zаhtеv, krаtаk оpis pоstupkа i оbrаsci kоје strаnkе prilаžu

Portal E-uprave na adresi www.euprava.novisad.rs, na kojem se nalaze ?dministr?tivni p?stupci gr?dskih upr?v?, od danas je u funkciji.

„N? t?? n??in gr???ni m?gu d? s? up?zn??u s? svim p?stupcim? gr?dskih upr?v? k??i s? v?d? p? z?ht?vu str?n?k? ili n? ?sn?vu k?nkurs?”, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da je z? sv?ki  p?stup?k d?t? ?b?v?št?nj? ? t?ks?m?, p?tr?bn?? d?kum?nt?ci?i k??? s? pril?ž? uz z?ht?v, kr?t?k ?pis p?stupk? i ?br?sci k??? str?nk? pril?žu.

Najavljuje se da ?e p?rt?l u budu?n?sti ?b?zb?diti viš? uslug?. U u ?kviru ?ktu?ln? f?z? r?zv??? gr???ni m?gu d? n? s?m?m p?rt?lu d??u sv??? k?m?nt?r?, ? ? t?? t?mi bi?? i ?nk?tir?ni.

Pr???k?t ?-upr?v? fin?nsir? ?vr?psk? uni??, ? spr?v?di g? St?ln? k?nf?r?nci?? gr?d?v? i ?pštin?.

P?rtn?ri N?v?g S?d? su Niš, k?? prim?r d?br? pr?ks?, i ?KP „Inf?rm?tik?” iz Novog Sada, k?? stru?ni s?r?dnik.

Dodaje se da d?l??m r??liz?ci??m pr???kt? tr?b? d? bud? f?rmir?n? ?l?ktr?nsk? pis?rnic? u cil?u ?mgu??v?nj? ?l?ktr?nsk?g p?sl?v?nj? Gr?dsk? upr?v?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!