Akcija solidarnosti sa stanarima Depresije

11 Aug 2015

Iseljeni radnici završili su kao beskućnici

Nevladine organizacije Novog Sada i neformalne gra?anske inicijative najavile su da ?e organizovati akciju “Solidarnost sa stanarima Depresije”.

Privatni izvršitelji po?eli su pre nedelju dana da iseljavaju porodice iz baraka u tom naselju, a radnici koji su tu boravili završili su kao besku?nici.

Akcija “Solidarnost sa stanarima Depresije” po?inje organizovanom novinarskom posetom Depresije u sredu u 12 ?asova.

Novosadske nevladine organizacije i inicijative gra?ana su najavile i da ?e se potom, na Trgu slobode, u petak, sa po?etkom u 14 ?asova, održati protestni skup.

“Skup se tako?e organizuje u znak solidarnosti sa stanarima naselja Depresija u Novom Sadu, koji se ovih dana pod prinudom iseljavaju iz svojih stanova i bukvalno izbacuju na ulicu. Cilj skupa je da se apeluje na gradsku vlast da, u skladu sa svojim obe?anjima, napokon prona?e rešenje za naše komšije ?ija je egzistencija temeljno ugrožena”, piše u najavi akcije.

Organizatori su najavili da ?e novosadskim vlastima predati i peticiju, a da od gradskih ?elnika traže da u petak prime predstavnike stanara Depresije i saopšte im kada ?e napokon ostvariti svoja obe?anja.

Naselje Depresija nalazi se izme?u Limana IV i Telepa, a nastalo je sedamdesetih godina, kada su tu privremeno smešteni radnici nekadašnjih gra?evinskih giganata “Prvog maja” i “Neimara”, koji su tih godina izgradili gotovo pola Novog Sada.

Tada su aplicirali za dobijanje stana preko firme, upla?ivali novac u stambeni fond, me?utim, kako su firme propadale, privremeni smeštaj u trošnim radni?kim barakama postao je njihovo stalno prebivalište.

Pre devet godina, nakon kraha ovih preduze?a, zemljište je kupio biznismen Aleksandar Savanovi? iz Zemuna koji je automatski najavio iseljenje ovih ljudi jer se bespravno nalaze na njegovoj imovini, nakon ?ega su pokrenuti i sudski sporovi.

Za to vreme, svaka gradska vlast – od SRS, preko DS, pa do SNS – obe?avala je stanovnicima Depresije da ?e im obezbediti makar privremeni smeštaj i garantovala da ne?e biti izba?eni na ulicu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!