Akcija povodom Dana prava javnosti da zna

26 Sep 2008

U

U okviru obeležavanja Me?unarodnog dana prava javnosti da zna, aktivisti Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) delili su danas u centru Novog Sada edukativni materijal o slobodnom pristupu informacija od javnog zna?aja. Generalni sekretar NDNV Nedim Sejdinovi? rekao je novinarima da se kroz akciju želela istaknuti potreba za uspostavljanjem principa odgovornosti institucija javne vlasti. “Te institucije moraju da budu odgovorne prema gra?anima koji ih biraju, a s druge strane i sami gra?ani moraju da poseduju svest o tome da takve institucije nisu nedodirljive”, kazao je Sejdinovi?. Prema njegovim re?ima, pravo na slobodan pristup informacijama od javnog zna?aja razvija transparentnost rada organa vlasti i sužava prostor za korupciju.
Ta akcija, koju je pomogla Misija OEBS-a, odvija se u više gradova u Srbiji.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!