Akcija pomoći deci oboleloj od raka

15 Feb 2014

Malo znači mnogo

Akcija pomo?i deci oboleloj od raka pod nazivom “Malo zna?i mnogo”, u organizaciji Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka (NURDOR) organizovana je danas u Novom Sadu.

Akcija je organizovana povodom 15. februara, Svetskog dana dece obolele od karcinoma, s ciljem da se podigne svest o ovom problemu i olakša život bolesnoj deci i njihovim najbližima.

Prema zvani?nim statistikama, u prošloj godini u Srbiji je od kancera obolelo 339 dece, uzrasta do 19 godina. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije broj obolele dece u svetu je u poslednjih 30 godina u porastu za 25 odsto, ali je i procenat izle?enja ve?i za 47 odsto. Ohrabruje podatak da je u više od 70 posto slu?ajeva izle?enje mogu?e, kazali su predstavnici NURDOR-a.

“Slogan ‘Malo zna?i mnogo’ upravo pokazuje da svi mi možemo da u?estvujemo i da pomognemo u poboljšanju uslova le?enja i kvalitetu života dece. Deca su najhrabriji ljudi na svetu”, kazala je predstavnica NURDOR-a Jolanda Kororu. Ona je precizirala da se u Novom Sadu trenutno le?i oko 20 dece obolele od raka, a da se u Vojvodini svake godine dijagnostikuje oko 30 dece. “Naj?eš?i oblik bolesti je leukemija, ali je na svu sre?u i najve?i procenat izle?enja kod ove bolesti”, kazala je Kororu.

Tokom akcije u Tržnom centru “Merkator” prikupljani su i dobrovoljni nov?ani prilozi za kvalitetnije le?enje obolele dece.

Podršku akciji pružio je i predsednik Skupštine grada Siniša Sevi?, koji je rekao da
su na prvom mestu medicinska istraživanja koja doprinose ve?em procentu izle?ivosti, ali je veoma važan i doprinos celog društva na stvaranju uslova za što bolju negu i uslove za život dece obolele od karcinoma.

Manifestaciju su svojim u?eš?em podržali Muzi?ka škola “Josip Slavenski”, i glumci Gordana ?ur?evi?-Dimi?, Miodrag Petrovi? i Predrag Mom?ilovi?.

Pored Novog Sada, NURDOR je danas organizovao humanitarne akcije i u Beogradu i Nišu.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!