Akcija mađarskih i vojvođanskih umetnika za mir u Alepu

01 Dec 2016

"Ovaj umetnički rad će putovati svetom sve dok u Alepu ne bude mir"

Predstavnik suboti?ke pozorišne organizacije Sabvej (Szab-way) Zoltan Mezei izjavio je danas u Subotici da ?e humanitarna akcija ma?arskih i vojvo?anskih umetnika za žrtve u Alepu “Svedo?enje” biti predstavljena i u drugim državama sveta i traja?e sve dok ne bude mir u Alepu, nakon ?ega ?e ovaj umetni?ki rad biti predat tom gradu.

“Ovaj umetni?ki rad ?e putovati svetom sve dok u Alepu ne bude mir. Cilj je da se prisetimo onih koji su usled bombardovanja i tokom prisilnog izbeglištva izgubili živote”, rekao je Mezei u prostorijama Fondacije Danilo Kiš.

Mezei je kazao da je ideja za zajednic?ko stvaranje slike pod imenom “Alepo”, koja ?e imati nekoliko metara, nastala od Pikasove slike Gernika koja je umetnicima poslužila kao simbol stradanja civila u Alepu.

Kako je rekao, slika ?e biti podeljena na 18 delova, nakon ?ega ?e njeni delovi biti sašiveni i spojeni u jednu sliku koja ?e u utorak, 6. decembra u Franjeva?koj crkvi biti predstavljena javnosti u okviru koje ?e biti organizovana i humanitarna akcija prikupljanja pomo?i za decu Alepa. Deo pomo?i bi?e podeljen deci koja borave u izbegli?kim kampovima u Ma?arskoj.

Scenograf iz Budimpešte i jedan od inicijatora humanitarne akcije za žrtve u Alepu “Svedo?enje” Peter Horgoš rekao je da ono što se danas dešava u Alepu, užasna stradanja civila, odavno prevazilaze one slike koje smo vi?ali u medijima, a da “patnja ljudi, dece i žena u Alepu predstavlja simbol patnje celog ?ove?anstva”.

On je kazao da je politika Ma?arske prema izbeglicama sramotna i da ova umetni?ka akcija predstavlja svojevrsno izvinjenje stradalima.

“Politika Ma?arske prema izbeglicama je sramotna. U svemu ovom ima i jedno izvinjenje, da pokažemo da nas je sramota i stid onog što se dešava u Ma?arskoj i u drugim državama”, rekao je Horgoš.

Prema njegovim re?ima, ovaj umetni?ki rad ?e dalje putovati u Koložvar, Bukarešt, London, Berlin, Barselonu i mnoge druge grdove, a u planu je da bude prikazan i u Vatikanu u Rimu.

“Nadamo se da ?e u Vatikanu otvaranje obaviti sam Papa Franjo jer je on u više navrata putem medija apelovao u javnosti na human odnos prema izbeglicama”, podestio je Horgoš.

U znak protesta 30 ma?arskih umetnika je 30. septembra na trgu ispred Ma?arskog parlamenta predstavilo ovu umetni?ku-humanitarnu akciju za stradale u Alepu sa idejom da pošalju poruku javnosti, jedan znak koji je nazvan Crveni vrisak.

U projektu u Subotici u?estvovalo je oko 50 pojedinaca me?u kojima su bili glumci drame na srpskom i ma?arskom jeziku suboti?kog Narodnog pozorišta, likovni umetnici, pesnici, muzi?ari, u?enici Politehni?ke škole i drugi. Projektu se za sada prikljuc?ila dva grada iz Srbije, Beograd i Subotica.

U Siriji je tokom petogodišnjeg rata poginulo više od 300.000 ljudi, a nekoliko miliona je raseljeno.

(tekst / foto Maglo?ista?)

Podelite ovu stranicu!