AIDS i dalje tabu

01 Dec 2011

Mogućnost lečenja HIV-a oboleli u Srbiji imaju od 1998. godine, ali skoro deceniju nijedan novi lek koji se primenjuje u savremenim terapijama nije uvezen. Na Svetski dan borbe protiv side država je obećala novu listu inovativnih lekova.

U Srbiji živi 1.600 osoba zaraženih HIV-om, dok se procenjuje da je još 3.500 ljudi inficirano tim virusom, govore podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Batut“. Iako su le?enje i odnos prema obolelima od side daleko bolji nego ranije, još postoji diskriminacija u svim segmentima društva.
U 2011. godini u Srbiji je registrovano 96 HIV pozitivnih osoba.
Danijela Simi?, šef Nacionalne kancelarije za HIV i AIDS, kaže da se u poslednjih deset godina beleži znatno manji broj umrlih od AIDS-a, ali da je ?ak jedna tre?ina svih novoinficiranih u trenutku saznanja da su zaraženi ve? obolela.
„To je zabrinjavaju?i podatak. Da se ljudi nisu testirali ve? da su se, na žalost, javili zdravstvenoj službi u nekom terminalnom stadijumu koji rezultira smrtnim ishodom. Terapija postoji, i apelujemo da se što ve?i broj odazove pozivima na testiranje. Jer slobodno možemo da kažemo da je to karta za život“, navodi Danijela Simi?.
Gra?ani kažu kako ljudi malo znaju o sidi, te kako je to u Srbiji još uvek tabu tema.
Kao i svakog 1. decembra, i na ovaj Svetski dan borbe protiv side na beogradskom Trgu republike organizovana je javna edukacija gra?ana, kao i besplatno testiranje na HIV. Da su medijski apeli delom urodili plodom ove godine pokazao je duga?ak red gra?ana koji su ?ekali da se testiraju u mobilnim laboratorijama:
„Došao sam da se testiram na sidu jer sam po?etkom ove godine bio na Tajlandu. Želim ?isto da se proverim, iako sam tamo prilikom seksualnih odnosa sa devojkama upotrebljavao kondom. Za svaki slu?aj…“
„Imam poseban razlog da se testiram zato što sam bio sa jednom devojkom za koju sumnjam da je zaražena. Ljudi u Srbiji dosta znaju o HIV-u, ali danas je to tabu tema zbog ?ega malo ljudi dolazi da se testira.“
„Mislim da ljudi ovde nemaju pojma o AIDS-u. Ja prvenstveno ho?u da budem sigurna zbog sebe i svog partnera.“
„Pa ne znam, malo sam reskirala. Sada sam ostala bez teksta jer sam se odsekla od straha. Bi?u valjda dobro. Ko reskira treba da se testira.“

Kada ti svi okrenu le?a
Do danas je 1.100 osoba u Srbiji umrlo od side. Oni koji su zaraženi imaju mogu?nost da se le?e, ali su naj?eš?e stigmatizovani i diskriminisani.
Sandra Man?i? (34), koja je pre jedanaest godina saznala da je zaražena HIV-om, kaže da joj se od tog trenutka život promenio jer su je napustili mnogi prijatelji i ?lanovi porodice.
„Duga?ak je spisak ljudi koji su mi apsolutno okrenuli le?a i više se nikada u životu nismo videli. A jako ih volim i dan danas…Puno je diskriminacije. Recimo, odem kod stomatologa i kažem mu da sam HIV pozitivna. Odmah mi se pravdao da nije u mogu?nosti da mi izvadi zub jer u ordinaciji ne radi aparat za sterilizaciju. Onda sam se žalila direktoru te ustanove koji mi je rekao da to nije ta?no i da aparat radi. Na kraju me ipak nisu primili.Ovako se teško živi. HIV pozitivna osoba može da na?e posao, ali ako krije istinu. Onda je kolege pitaju koje to lekove stalno piješ, na koju to kontrolu stalno ideš… U jednom trenutku sve se sazna i onda na vrlo težak na?in dobije otkaz“, pri?a Sandra.
Mogu?nost le?enja HIV-a oboleli u Srbiji imaju od 1998. godine, ali skoro deceniju nijedan novi lek koji se primenjuje u savremenim terapijama nije uvezen. Na Svetski dan borbe protiv side država je obe?ala da ?e uskoro biti napravljena nova lista inovativnih lekova.
Poseban problem je i to što se ve? devet meseci, na jedinom mestu gde je u Srbiji to mogu?e, ne rade testovi kojima se prati nivo virusa u krvi zaraženih. Zoran Stankovi?, ministar zdravlja, tvrdi da je do toga dovela paradoksalna situacija.
„U Klinici za infektivne bolesti postoji ispravan aparat kojim niko ne zna da rukuje. Jednostavno se ?eka da se ljudi iz te institucije obu?e za njegovo koriš?enje. Dok je drugi aparat u kvaru. Prema tome, samo jednom obukom koja traje par dana ispravni aparat može da se stavi u funkciju. I tu smo u dogovoru da to rešimo u najkra?em mogu?em periodu“, navodi Zoran Stankovi?.
U Asocijaciji za borbu protiv side (JAZAS), procenjuju da je na pomo?i obolelima i edukaciji ipak u?injeno dosta. Viktorija Cuci?, iz JAZAS-a, zaklju?uje da je bitno i to što se o HIV-u mnogo više govori i piše:
„Mladi znaju mnogo više nego što su znali. Ali, to ne zna?i da se i njhovo ponašanje promenilo. Još uvek žive vrlo rizi?no u svakom pogledu. I to je nake imanentna opasnost.“
Oboleli od side u Srbiji, osim u Beogradu, mogu da se le?e na klinikama u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

(Radio Slobodna Evropa)

AIDS i dalje tabu

Podelite ovu stranicu!