Agrosmart: Pad poljoprivredne proizvodnje 18 odsto

17 Aug 2017

Pored kukuruza značajnije smanjeni prinosi soje i šećerne repe

Agrarni analiti?ar Vojislav Stankovi? objavio je analizu u kojoj se navodi da je ukupna bruto vrednost poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini procenjena na  4.223  miliona dolara, što je 18 odsto manje od realizovane u 2016.

U Stankovi?evoj analizi objavljenoj naportalu Agrosmart navodi se da je istovremeno neto vrednost poljoprivredne proizvodnje od 3.795 miliona dolara, manja za 15,5 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Ovo je prva procena vrednosti poljoprivrede za 2017. godinu izra?unata na osnovu pondera za obra?un indeksa fizi?kog obima te proizvodnje, koji predstavljaju trogodišnje pokretne proseke cena  proizvodja?a (otkupne i prodajne) za pereiod 2014-2016.

Analiza je pokazala da je u 2017. godini ukupna vrednost realizovane biljne proizvodnje u Srbiji procenjena na 2.506 miliona dolara, što je pad za 27 odsto u odnosu 2016. godinu.

Ovogodišnja procenjena vrednost proizvodnje žitarica je 1.113 miliona dolara, sa u?eš?em od 45,3 odsto u ukupno ostvarenoj vrednosti biljne proizvodnje i padom od 32,7 odsto u odnosu na 2016. godinu, navodi se u analizi.

Procenjena vrednost sto?arske proizvodnje u 2017. se ra?una na nivou prošlogodišnje i iznosi  1.717 miliona dolara, uz u?eš?e od 40, 7 odsto u procenjenoj vrednosti poljoprivredne proizvodnje.

U analizi se navodi da su pored kukuruza zna?ajnije smanjeni prinosi soje i še?erne repe.

“Treba ista?i da klimatski uslovi kakve smo imali ove godine manje štete nanose vo?u i vinovoj lozi koji imaju dublji korenov sistem. Sun?ano i toplo vreme pogoduje sintezi še?era i suve materije, omogu?ava dobru obojenost i visok kvalitet plodova vo?a i groždja”, ocenio je Stankovi?.

(Agrosmart/Foto: Dragan Goji?)

Podelite ovu stranicu!