Agrosmart: Neoplanta privremeno zatvara farmu svinja

09 Nov 2016

U kompaniji počeo proces “racionalizacije poslovanja”

Novosadska industrija mesa Neoplanta, u vlasništvu kompanije Nelt, privremeno zatvara farmu svinja, a obustavi?e i prodaju svežeg mesa.

“Farmski biznis bi?e obustavljen privremeno, a radi?e se na unapre?enju prera?iva?kog sektora”, re?eno je portalu Agrosmart u toj kompaniji.

Dodali su da su se tokom prethodnih godina tržišni uslovi zna?ajno promenili, posebno u mesnoj industriji.

“Kako bismo nastavili sa daljim razvojem i kako bismo stvorili preduslove za dalje investicije, još bolje uslove rada i stabilnost, doneta je strateška odluka da privremeno iza?emo iz farmskog biznisa i trgovine i prodaje svežeg mesa”, kazali su u Neoplanti.

Naveli su da imaju plan da u narednom periodu kroz investicije podignu konkurentnost, ali su dodali da je za to neophodno vreme i privremeno zaustavljanje poslovnih aktivnosti u navedenim organizacionim celinama.

“U me?uvremenu, nastavi?emo da razvijamo segment u kome smo najbolji i prepoznatljivi, a to je proizvodnja prera?evina. Na tom putu, Neoplanta ?e nastaviti da posluje u sastavu Nelta, uz punu podršku svih ?lanica Nelt grupe”, kazali su u kompaniji.

Dodali su da je u kompaniji po?eo proces “racionalizacije poslovanja”, koji bi trebalo da bude završen do kraja godine.

“Tokom reorganizacije posla, svim zaposlenima na koje se ova promena odnosi pokuša?emo da prona?emo odgovaraju?u poziciju u drugim sektorima kompanije. O?ekuje nas tranzicioni period u narednih nekoliko meseci i uloži?emo sve svoje resurse da ovaj proces sprovedemo u najboljem interesu za sve zaposlene”, rekli su u kompaniji.

Ve? duže vremena u javnosti se spekuliše o prodaji Neoplante, a najozbiljniji kandidat do sada navodno je bila MK grupa.

U avgustu ove godine, nakon pisanja pojedinih medija da ?e Neoplantu preuzeti MK grupa, iz Nelta je stigao demanti, a potom je stigla informacija da se radi na pronalaženju strateškog partnera za Neoplantinu farmu, u Srbiji ili inostranstvu.

Neoplanta je u vlasništvu Nelta od 2007. godine, a proizvodnja mesa i mesnih proizvoda u pogonima ove industrije mesa po?ela je 1885. godine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!