- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Agošton: Mađari da se bore za autonomiju na nacionalnoj osnovi

Predsednik Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara (DSVM) Andraš Agošton ocenio je da ma?arske stranke ne treba da se priklju?e “vojvo?anskom frontu” ve? treba da se objedine u zahtevu za široku politi?ku autonomiju na nacionalnoj osnovi.

“Ma?arima treba re?i da je autonomija Vojvodine bila fatamorgana i kada je naizgled funkcionisala za vreme Velike Jugoslavije”, ocenio je Agošton i dodao da je tada zapo?ela i “ubrzana asimilacija Ma?ara”.

Dodao je da je “sre?a” to što Savez vojvo?anskih Ma?ara nije “zagrizao udicu” i uklju?io se u akciju stvaranja širokog fronta partija, civilnog društva i pojedinaca u borbi za široku autonomiju Vojvodine.

“Ma?ari u Vojvodini tokom balkanskih gra?anskih ratova platili su cenu i pojedina?no i kao kolektiv”, rekao je Agošton a prenosi portal “Vojvodina danas” (www.vajma.info).

(vajma.info)

Podelite ovu stranicu!