Agošton: Izostanak garantovanih mesta u parlamentu čini Statut neprihvatljivim

30 Sep 2008

Izostanak odre?ivanja principa srazmerne zastupljenosti manjina i u vezi sa time garantovanih mesta u parlamentu kl…

Izostanak odre?ivanja principa srazmerne zastupljenosti manjina i u vezi sa time garantovanih mesta u parlamentu klju?ni je nedostatak zbog kojkeg je Nacrt Statuta Vojvodine za Demokratsku stranku vojvo?anskih Ma?ara u celini neprihvatljiv – izneo je lider te stranke Andraš Agošton u tekstu objavljenom u strana?kom glasilu „ VDMPHírlevél“.
„Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor je u više navrata izjavio da njegov sporazum u ime Ma?arske koalicije sa demokratama sadrži ma?arske zahteve. Mogu?e je da u sporazumu postoji takav stav (o tome bi moglo nešto da se kaže jedino ako bi mogli da vidimo dokument) ali ?injenica je da se jedan od važnih elemenata trostrana?ke zajedni?ke koncepcije o autonomiji – princip srazmerne parlamentarne zastupljenosti i u skladu sa time institut garantovanih mesta u parlamentu – nije našao u Nacrtu Statuta Vojvodine. Shodno tome, u parlamentu multukulturne i višenacionalneVojvodine nisu u planu garantovana mesta za manjine. I pored toga, što bi to bilo u skladu sa ?lanom 100. i 180. Ustava Srbije“ – ukazao je Agošton.
Prema oceni predsednika DSVM, druga zna?ajna manjkavost Nacrta Statuta Vojvodine sa stanovišta vojvo?anskih Ma?ara vezana je za planirano ustanovljavanje Saveta nacionalnih zajednica u Skupštini Vojvodine, koji, kako navodi, predstavlja „štetnu pokrajinsku instituciju za vojvo?anske Ma?are“. On obrazlaže da izabrani nacionalni saveti manjina pripadaju prvenstveno republi?kom sistemu institucija, a da institucionalna dvojnost u slu?aju manjina „nije ništa drugo nego nova birokratska ko?nica u politi?kom sistemu“.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!