Agošton: Dva preduslova za zakon

11 Sep 2008

Predsednik

agoston.jpgPredsednik Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara Andraš Agošton predložio je u pismu upu?enom lideru Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvanu Pastoru da tri vojvo?anske ma?arske stranke, ?lanice Ma?arske koalicije, održe konsultacije i usaglase stavove o sadržaju Zakona o nacionalnim savetima, još pre nego što ministar za ljudska i manjinska prava bude imenovao ekspertsku radna grupu za pripremu nacrta zakonskog teksta.
U pismu Pastoru, Agošton iznosi stav da bi dva zahteva trebalo da predstavljaju minimum „ispod kojeg se ne može i?i“, kada je o definisanju ovog zakona re?. Prvi je da se manjinski nacionalni saveti biraju na neposrednim, tajnim izborima, a drugi da manjinski (ma?arski) bira?ki spisak, kao dela opšteg bira?kog spiska, treba da sastave nadležni organi vlasti.
„Bez ispunjavanja ovih preduslova nacionalni saveti ne mogu da postanu predstavni?ki organipersonalne (ma?arske) autonomije na nacionalnoj osnovi, koja ne zahteva teritorijalno razgrani?enje“ – ocenio je predsednik DSVM-a.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!