Agenda za Zakon o nacionalnim savetima

10 Sep 2008

Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar ?ipli? izjavio je da ?e u najkra?em roku imenovati ekspertsku grupu koj…

Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar ?ipli? izjavio je da ?e u najkra?em roku imenovati ekspertsku grupu koja ?e – uzimaju?i u obzir rezultate dosadašnjeg rada – završiti izradu nacrta Zakona o nacionalnim savetima.
Prema informaciji iz kancelarije Nacionalnog saveta ma?arske manjine, ?ipli? je u razgovoru sa predsednikom ovog manjinskog saveta Laslom Jožom rekao da agenda za donošenje ovog zakona predvi?a da se potom o predloženom zakonskom nacrtu izjasne nacionalni saveti manjinskih zajednica, da bi nakon toga vlada i predložila taj akt za usvajanje u parlamentu Srbije.
Predo?ivši aktivnosti Nacionalnog saveta vojvo?anskih Ma?ara, predsednik Laslo Joža obavestio je ministra, pored ostalog, i o nedavno pokrenutom projektu ovog saveta na osnovu kojeg se za srednjoškolce koji se školuju na ma?arskom jeziku organizuje dopunski kurs za u?enje srpskog jezika, ?ije su pripreme uveliko u toku.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!