Aflatoksin u mleku je upozorenje političarima

03 Mar 2013

Konjsko meso umesto goveđeg, pogrešno deklarisana jaja, a sada i otrovni aflatoksin u kukuruzu i mleku. Skandal za skandalom potresa prehrambenu industriju. To je povod za pooštravanje kontrole, smatraju mediji

Ono što se u protekle tri nedelje dešava industriji prehrambenih proizvoda odista je naštetilo ugledu te branše, prenosi list Zidoj?e cajtung i nastavlja:

“Ovoliki broj skandala i te kako može da pokvari apetit. Pre svega zato što poslednji u nizu, skandal sa aflatoksinom u mleku, zaista može da bude opasan i po zdravlje. Nema?ke vlasti u ovom trenutku smatraju kako ne postoji opasnost da nivo aflatoksina u mleku i mesu pre?e gornju dozvoljenu granicu. Ali, ovaj otrov koji izaziva rak nije ono što želimo da na?emo u jelu.

Tri skandala u ovako kratkom vremenskom razdoblju valjda ?e doprineti tome da se politika kona?no probudi. Nije dovoljno da se stalno samo najavljuje kako ?e kontrole biti poja?ane. To se mora i sprovesti u delo. I to ne samo na kraju lanca u proizvodnji namirnica, nego u svakoj pojedinoj fazi proizvodnje. U tom slu?aju aflatoksin se ne bi otkrio tek onda kada je dokazano njegovo prisustvo u mleku”, prenosi list Zidoj?e cajtung.

List Delmenhorster krajsblat smatra da treba prona?i odgovorne za ove skandale:

“I opet svi tvrde kako nisu krivi. EU nije kriva zato što nema pregled nad krivudavim putevima kojima namirnice preko preprodavaca stižu do potroša?a. Nema?ka vlada koja zaklju?i kako ?e da omogu?i bolji protok informacija, a potom zaklju?ke za?ini pravnim odredbama koje sve to razvodne. Savezne zemlje nisu krive zato što obe?avaju oštrije kontrole, ali ne zapošljavaju nove kontrolore. Poljoprivrednici nisu krivi što su naru?ili jeftinu hranu za stoku iz Srbije. A nisu krivi ni proizvo?a?i hrane koji od svojih dostavlja?a sirovina o?ekuju da ih dostave po vrlo, vrlo niskim cenama”, piše Delmenhorster krajsblat.

Pri tom list Nirnberger nahrihten smatra da i potroša?i snose deo odgovornosti.

“Glavno je da je hrana jeftina – to je ve?ini dovoljno. Damping-mentalitet u ishrani delimi?no je povod za aktivnosti koje završavaju izbijanjem skandala. Ako je “dobro ono što je jeftino”, pogotovo kada je re? o namirnicama, onda ?e se serija ovakvih skandala nastaviti, u najgorem slu?aju i sa posledicama po zdravlje ljudi. Zato ne samo politi?ari, nego i potroša?i moraju vrlo dobro da razmisle šta im se servira na stolu”, prenosi Nirnberger nahrihten.

(Azer Slanjanki?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!