AFA Novi Sad: Nužno je mobilisanje antifašizma

22 Oct 2014

Nećemo tolerisati fašizam u našem gradu, našoj pokrajini i našoj državi

Antifašisti?ka akcija Novog Sada pozvala je sve antifašiste na veliki protestni skup “Gra?anski otpor fašizmu” koji ?e se održati sutra u Novom Sadu.

U pozivu te organizacije podse?a se da je 23. oktobar Dan oslobo?enja Novog Sada od fašizma.

“U nedelji kada svedo?imo eskalaciji nasilja prema objektima koji su u vlasništvu naših sugra?ana nesrpske nacionalnosti, mobilisanje antifašista u Novom Sadu smatramo nužnim. Zbog toga je vrlo bitno da protestnim okupljanjem pokažemo da ne?emo tolerisati fašizam u našem gradu, našoj pokrajini i našoj državi”, poru?ili su novosadski antifašisti.

Oni su dodali da ?e se okupljanjem iskazati i po?ast Narodnooslobodila?koj vojsci Jugoslavije koja je pre 70 godina oslobodila Novi Sad od fašisti?kog terora.

Gra?anski skup “Gra?anski otpor fašizmu” održa?e se sutra kao znak protesta zbog napada na radnje Albanaca u Vojvodini.

Skup po?inje u 16:30 ?asova u Zmaj Jovinoj 3, ispred prostorija Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) u Novom Sadu.

Predvi?eno je da ?e se tada prisutnima obratiti Željko Staneti? iz Vojvo?anskog gra?anskog centra, Marija Perkovi? iz organizacije Žene u crnom i novinar Teofil Pan?i?.

Nakon toga u?esnici ?e, predvo?eni predstavnicima koalicije nevladinih organizacija “Gra?anska Vojvodina”, prošetati do spomenika na Keju žrtava racije, gde ?e položiti cve?e u znak se?anja na žrtve fašizma.

Organizatori skupa su Koalicija nevladinih organizacija “Gra?anska Vojvodina” i prijateljske nevladine organizacije i inicijative, te pojedinci i gra?ani Novog Sada i Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!